Surinaamse one-stop-shop voor diabetes naar Nederlands voorbeeld

In eerste jaar 800 mensen gescreend op diabetes

Samenvatting

In Suriname heeft ongeveer 15 procent van de bevolking diabetes, bijna drie keer zo veel als in Nederland. Liesbeth Berggraaf, huisarts en voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie Suriname, heeft ruim een jaar geleden samen met huisarts Lucien Kloof een one-stop-shop opgezet voor screening en begeleiding van patiënten en preventie van complicaties.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Surinaamse one-stop-shop voor diabetes naar Nederlands voorbeeld. MEDNET 7, 26–27 (2014). https://doi.org/10.1007/s12462-014-0164-6

Download citation