Studie preventieve behandeling reuma

Abstract

Preventieve behandeling van reumatoïde artritis is een nieuwe revolutionaire loot aan de stam van de zoektocht naar het inperken van de ziektelast van reumatoïde artritis (RA). Onder leiding van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC loopt inmiddels een multicenterstudie naar een preventieve behandeling met rituximab.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. Studie preventieve behandeling reuma. MEDNET 4, 35 (2011). https://doi.org/10.1007/s12462-011-0292-1

Download citation