Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

Professioneel verzet mogelijk en noodzakelijk

 • Josien Hofs
Hoofdartikel
 • 20 Downloads

Samenvatting

Van sociaal werkers wordt steeds vaker verwacht dat zij cliënten niet benaderen vanuit de eigen beroepsethiek, maar vanuit de politieke of financiële belangen van de organisatie of de gemeente. Intussen breken de bezuinigingen het werk af en komen werkers klem te zitten. Internationaal klinkt de roep om verzet. Sarah Banks pleit voor morele moed om misstanden aan te kaarten. Naast zorgvuldige afwegingen op cliëntniveau behoort het signaleren en waar mogelijk bestrijden van misstanden tot onze (beroeps)ethiek, aldus Josien Hofs.

Bronnen

 1. Banks, S. (2011). Ethics in times of austerity. Journal of Social Interventions: Theory and Practice. Volume 20, Issue 2, www.journalsi.org > vertaling op de site van de BPSW
 2. Banks, S. (2014). Ethics. Bristol: Policy Press.Google Scholar
 3. Brabander, R. de (2019). Dossier Politisering Sociaal Werk, www.socialevraagstukken.nl
 4. IFSW (2018). Statement of Ethical Principles and Professional Integrity. https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2018/06/13-Ethics-Commission-Consultation-Document-1.pdf
 5. OBI Gemeente Rotterdam (2018). Cliënttevredenheidsonderzoek wijkteams. Uitgave Gemeente Rotterdam.Google Scholar
 6. Rekenkamer Rotterdam (2018). Het komt niet in de buurt. Onderzoek naar functioneren wijkteams. Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

 • Josien Hofs
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations