Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 35–37 | Cite as

Ouderverstoting

  • Erna Janssen
Beschouwing
  • 32 Downloads

Samenvatting

Als kinderen onder druk van hun omgeving aangeven dat zij een van hun ouders niet meer willen zien, wordt dat ook wel ouderverstoting genoemd, een specifieke vorm van kindermishandeling. Professionals weten er weinig van af. Daarom vraagt Erna Janssen er hier aandacht voor.

Bronnen

  1. Gardner, R. A. (1998). The parental alienation syndrome: A guide for mental health and legal professionals. (2nd ed.). Creskill, New Jersey: Creative Therapeutics, Inc.Google Scholar
  2. Janssen, E. (2014). Reader training Ouderverstoting voor professionals. Olst: De FamilieAcademie.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Erna Janssen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations