Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Geen zelf zonder ander

  • Marc Hoijtink
Wisselcolumn
  • 13 Downloads

Samenvatting

Met het sociale domein is iets raars aan de hand. Enerzijds is sprake van een obsessie met het zelf. ‘Zelf’regie’, ‘zelf’redzaamheid, ‘zelf’regulering’, ‘zelf’management; talloze beleidsnota’s, congressen en artikelen gaan erover. Anderzijds is er de herontdekking van de ander. Het idee van de mens als losstaande atoom waaraan naar believen gepeuterd kan worden, is op zijn retour. Mensen zijn met elkaar verbonden via relaties en instituties.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marc Hoijtink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations