Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 39–42 | Cite as

Platform en netwerk van professionals in sociaal werk

Werk maken van mensenrechten

  • Lies Schilder
Van de BPSW
  • 53 Downloads

Samenvatting

‘International solidarity and joint action is what makes the social work profession visible and strong.’ Dat waren de welkomstwoorden toen de BPSW vorig jaar weer lid werd van de internationale vereniging van sociaal werkers, de IFSW. Een voorbeeld van deze gemeenschappelijke actie is het spreekrecht van de IFSW bij de VN als het gaat om het handhaven van mensenrechten ten aanzien van vluchtelingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lies Schilder
    • 1
  1. 1.Algemeen directeur BPSW

Personalised recommendations