Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 34–36 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken

Samenvatting

In haar proefschrift onderzoekt Annica Brummel de rol van informele bewonersgroepen in de sociale inclusie van mensen met een lichte verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations