Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 34–36 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 29 Downloads

Samenvatting

In haar proefschrift onderzoekt Annica Brummel de rol van informele bewonersgroepen in de sociale inclusie van mensen met een lichte verstandelijke beperking of een psychische aandoening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations