Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 30–32 | Cite as

Sociaal werkers en het stemrecht van mensen met een verstandelijke beperking: (On)beperkt stemmen

 • Chantal van Schalm
Opinie
 • 27 Downloads

Samenvatting

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit van achttien jaar of ouder mag zijn of haar stem uitbrengen tijdens de verkiezingen in Nederland. Dus ook als je een verstandelijke beperking hebt. Helaas brengen veel mensen met een verstandelijke beperking, om uiteenlopende redenen, hun stem niet uit. Dat is jammer, omdat wij waarden als gelijkwaardigheid, inclusie en participatie hoog in het vaandel hebben staan in Nederland. Wat kunnen sociaal werkers hieraan doen?

Bronnen

 1. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017). Bijna 13 miljoen kiesgerechtigden op 15 maart. Op: www.cbs.nl, 15 februari 2017
 2. College voor de Rechten van de Mens. (z.d.). Nederland en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.Google Scholar
 3. de Volkskrant. (2010). Stempas gehandicapte meestal weggegooid. Op: www.devolkskrant.nl, 28 april 2017.
 4. Hermsen, P., Keukens, R., & Meer, J. van. (2016). Mensen met een verstandelijke beperking (5e dr.). Deventer: Van Tricht.Google Scholar
 5. Hofstede, J., Meulenkamp, T., & Cardol, M. (2014). Stemmen met een verstandelijke beperking nog niet vanzelfsprekend. Utrecht: Nivel.Google Scholar
 6. , H. (2016). Verstandelijk beperkten naar Plasterk voor hulp in stemhokje. Op: www.ad.nl, 14 maart 2016.
 7. Omroep West (2017). Moeite met stemmen? Ga naar de Landelijke Verkiezingsdag. Op: www.omroepwest.nl, 7 februari 2017.
 8. ProDemos. (2016). Stem jij ook? Op: www.prodemos.nl, 21 november 2016.
 9. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. (2017). Notitie kiesrecht gehandicaptensector. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Chantal van Schalm
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations