Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 27–29 | Cite as

Sociale netwerken altijd hoog op de agenda van de sociaal werker: Meedoen in de wijk; voor iedereen?

 • Annica Brummel
Onderzoek

Samenvatting

We verwachten veel van het wijkgerichte werken. Zo sluiten we aan bij de leefwereld, werken we als professionals integraal samen en kennen we de wijk beter. De wijk lijkt daarmee ook een ideale plek om sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen, met als doel meedoen op gelijke voet. Maar wat is er nodig om mensen met een beperking daadwerkelijk mee te laten doen? En maakt het uit in welke wijk iemand woont om mee te kunnen doen en erbij te horen?

Bronnen

 1. Asselt-Goverts, A. E. van, Embregts, P.J.C. M., Hendriks, A.H.C., Wegman, K.M., & Teunisse, J.P. (2015b). Do social networks differ? Comparison of the social networks of people with intellectual disabilities, people with autism spectrum disorder and other people living in the community. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, 1191-1203.Google Scholar
 2. Bolsenbroek, A., & Houten, D. van. (2010). Werken aan een inclusieve samenleving. Goede praktijken. Amsterdam: Boom Nelissen.Google Scholar
 3. Bredewold, F. (2014). Lof der oppervlakkigheid. Contact tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 4. Brummel, A. (2017). Sociale verbinding in de wijk. Mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een lichte verstandelijke beperking of psychische aandoening. Delft: Eburon.Google Scholar
 5. Linders, L. (2009). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: Sdu uitgevers.Google Scholar
 6. Vreugdenhil, M. (2012). Nederland participatieland? De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Amsterdam: Vossiuspers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Annica Brummel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations