Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 22–22 | Cite as

Geplaatst op www.mks.nl > uitgelicht op 6 maart 2018: Zwerfkinderen en bedelaars in de 16de eeuw

  • Liesbeth Simpelaar
Verleden in beeld
  • 42 Downloads

Samenvatting

Dit schilderij laat de inschrijving zien van wezen en vondelingen in het Aalmoezeniershuis in Amsterdam. De figuren met de witte, luxueuze kragen (zgn. molensteenkragen) zijn de regenten van het stadsbestuur en hun vrouwen.

Bronnen

  1. Werner Jacobszn. van den Valckert (1626) Inschrijving van armen en wezen in het Aalmoezeniershuis. Vrij van auteursrechten via commons.wikimedia.org Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Liesbeth Simpelaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations