Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 19–21 | Cite as

Hoe kan deze mens in deze context het best tot zijn of haar recht komen?: Kwetsbaarheid en sociale rechtvaardigheid

 • Hans van Ewijk
Beschouwing

Samenvatting

Sociaal werkers ondersteunen kwetsbare burgers. Elke keer is dat zoeken wat voor deze mens in deze situatie passend is. Behalve door praktische en theoretische kennis en een methodische aanpak, laat een professional zich sturen door het perspectief en de waarden van het beroep. Voor sociaal werkers staat de waarde ‘sociale rechtvaardigheid’ centraal. In dit artikel verbind ik kwetsbaarheid als kenmerk van de doelgroep van sociaal werkers aan sociale rechtvaardigheid als richtinggevende waarde.

Bronnen

 1. Arendt, H. (1998). The Human Condition. Chicago: The University of Chicago. (2e ed).Google Scholar
 2. Donner, P. H. (2016). Laat je niet gek maken. Lezing, Divosa Voorjaarscongres.Google Scholar
 3. Ewijk, H., van (2017). Waardigheid en kwetsbaarheid. Koetsveldlezing.Google Scholar
 4. Ewijk, H. van (2018). Complexity and social work. Abingdon: Routledge.Google Scholar
 5. Van Ewijk, H., & Kunneman, H. (Eds.). (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam, Netherlands: SWP.Google Scholar
 6. Kunneman, H. (2017). Amor complexitatis. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, deel 2. Amsterdam: SWP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Hans van Ewijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations