Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Omdenken is verzet op de werkvloer smoren

  • Marc Hoijtink
Wisselcolumn
  • 79 Downloads

Samenvatting

Daar zat de onderzoeker. Op een stoeltje, achter zijn telescoop, turend naar de aarde. Hij zoomde in op Europa. Op het sociale domein in Nederland om precies te zijn. Hij draaide de lens nog eens scherp. Tot zijn verbazing veroverde een klein boekje het domein in rap tempo. Hij zag het overal opduiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marc Hoijtink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations