Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 12–14 | Cite as

Professional toch onmisbaar bij buurtactiviteiten?: Roddels

  • Auteur bekend bij de redactie
Casuïstiek
  • 27 Downloads

Samenvatting

Ik ben een ouderenwerker bij een sociaal wijkteam en werk in een krachtwijk in een grote stad van Nederland. Ik werk samen met verschillende partijen zoals buurtbewoners, opbouwwerkers, de gemeente en een medewerker van een grote woningbouwvereniging. Ik vraag me af hoe burgers zelf verantwoordelijk kunnen zijn en tegelijkertijd niemand uitsluiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Auteur bekend bij de redactie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations