Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Onder de radar

  • Marian Kremers
Redactioneel
  • 57 Downloads

Samenvatting

De financiële en economische crisis van 2008 maakte duidelijk dat de betaalbaarheid van sociale voorzieningen in Nederland haast onmogelijk werd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations