Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 18, Issue 6, pp 32–32 | Cite as

In memoriam: Geert van der Laan (1946 - 2017)

  • Hans van Ewijk
In memoriam
  • 80 Downloads

Samenvatting

Geert kende ik nog van toen hij bij het NIZW werkte. Het was geen gelukkig huwelijk. Geert was geen man van organisaties en zeker niet om zich te voegen naar wat de organisatie van hem wilde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Hans van Ewijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations