Advertisement

Maatwerk

, Volume 14, Issue 3, pp 25–27 | Cite as

Durven vertrouwen op eigen kracht

De gemeente Apeldoorn is voorbereid op de transitie
 • Saskia Blom-schakel
 • Bert Prinsen
op onderzoek
 • 237 Downloads

De gemeente Apeldoorn breidde zich voor op de transitie van de jeugdzorg met een nieuwe methodiek: CJG4kracht. Durven vertrouwen op het oplossingsgerichte vermogen van mensen is daarbij de kern. Een evaluatie toont aan dat de methodiek succesvol is.

Bronnen

 1. Blom-Schakel, S. & Prinsen, B. (2012). Verslag van de pilot ‘ambulante hulp aan huis’ vanuit het CJG in de gemeente Apeldoorn. Een beschrijving van de werkwijze en methodiekhandleidingGoogle Scholar
 2. Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Universiteitvan Amsterdam.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Saskia Blom-schakel
  • 1
 • Bert Prinsen
  • 2
 1. 1.CJG ApeldoornApeldoornThe Netherlands
 2. 2.

Personalised recommendations