Advertisement

Maatwerk

, Volume 13, Issue 3, pp 22–24 | Cite as

Voltooid leven

 • Els van Wijngaarden
Ouderen met een stervenswens vragen om luisterend oor Voltooid leven
 • 449 Downloads

Een beperkt deel van de Nederlandse ouderen zien geen nut meer in verder leven. Het feit dat ze oud kunnen worden, wil niet zeggen dat ze dat ook willen. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

Bronnen

 1. Chabot, B (2007),Auto-Euthanasie. Verborgen stervenswegen in gesprek met naasten. Amsterdam: Uitgeverij Bert BakkerGoogle Scholar
 2. Defesche, F. (2011),Voltooid leven in Nederland. Wat ouderen ervaren, willen en doen als zij het leven voltooid vinden. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 3. Kars, L. (2012),Klaar. Venray: Uitgeverij Lemmens.Google Scholar
 4. Kjølseth, I., O. Ekeberg & S. Steihaug (2010), ‘Why suicide? Elderly people who committed suicide and their experience of life in the period before their death.’ In:International Psychogeriatrics, jg. 22, nr. 2, pp. 209-218.CrossRefGoogle Scholar
 5. Leget, C. J. W., G. J. Olthuis, A. Baart & F. Vosman (2010), ‘Nog niet klaar met voltooid leven’, in:Medisch Contact, jg. 65, nr. 9, pp. 388 - 391.Google Scholar
 6. Peters, M.H.A. (2011),Voltooid leven. Waar praten we over? Amsterdam: NVVE.Google Scholar
 7. Rurup, M. L., D. J. Deeg, J.L. Poppelaars, A.J. Kerkhof & B.D. Onwuteaka-Philipsen (2011 ), ‘Wishes to die in older people: A quantitative study of prevalence and associated factors.’ In: Crisis: Journal of Crisis Intervention & Suicide, jg. 32, nr. 4, pp. 194-203.Google Scholar
 8. Rurup, M. L., H. R. Pasman, J. Goedhart, D.J.H. Deeg, A.J. Kerkhof & B.D. Onwuteaka-Philipsen (2011), ‘Understanding why older people develop a wish to die: A qualitative interview study’. In:Crisis: Journal of Crisis Intervention & Suicide, jg. 32, nr. 4, pp. 204-216.CrossRefGoogle Scholar
 9. Rurup, M. L., H. R. Pasman, A.J. Kerkhof, D.J.H. Deeg & B.D.Onwuteaka-Philipsen (2011), ‘Older people who are “weary of life”: their expectations for the future and perceived hopelessness.’ In:Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, nr. 42, pp. 159-169.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Els van Wijngaarden
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations