Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 81, Issue 2, pp 37–43

Peri-oculaire infantiele hemangiomen behandeld met propranolol

 • Maarten J. Ottenhof
 • Marije J. Bruggink-Hoornweg
 • Peerooz Saeed
 • Chantal M.A.M. van der Horst
Een case serie

DOI: 10.1007/s12456-013-0148-1

Cite this article as:
Ottenhof, M., Bruggink-Hoornweg, M., Saeed, P. et al. TIJDSCHR. KINDERGENEESKUNDE (2013) 81: 37. doi:10.1007/s12456-013-0148-1
 • 22 Downloads

Samenvatting

Doel.

Het evalueren van de effectiviteit en bijwerkingen van propranolol in de behandeling van peri-oculaire infantiele hemangiomen (IH’s).

Methoden.

Een longitudinale retrospectieve studie onder zuigelingen met peri-oculaire IH’s die met systemisch propranolol werden behandeld in het AMC. Invloed op het visuele systeem werd met oogheelkundige metingen vervolgd. Verandering van het volume van de IH’s werd voor en na behandeling fotografisch vastgelegd. Bijwerkingen werden geregistreerd.

Resultaten.

Twaalf zuigelingen met peri-oculaire IH’s werden met propranolol behandeld en vervolgd. Bij elf patiënten (92%) werd fotografisch een sterke afname in volume vastgesteld, waardoor oculaire complicaties afnamen. Bij één patiënt bleek geen effect van de propranololbehandeling waarneembaar. Bij acht van de tien patiënten verdween de amblyopie, bij de overige twee was er sprake van een verbetering van de visus. De mediane behandelduur was 5,5 maand (1,25-10,7). Bijwerkingen waren zeldzaam en niet ernstig.

Conclusie.

Propranolol is een effectief en veilig middel om perioculaire IH’s te behandelen en complicaties te voorkomen, zonder klinisch relevante bijwerkingen.

Summary

Goal.

To evaluate the effect and potential side effects of propranolol in the treatment of peri-ocular localized infantile hemangiomas (IH’s).

Methods.

We conducted a longitudinal retrospective study to assess the effect of propranolol in infants with peri-ocular IH’s who were referred to the Academic Medical Centre in Amsterdam. Ophthalmological evaluation was conducted to assess influence on visus and photographs were taken before and after treatment to evaluate changes in IH volume. Potential side effects were registered.

Results.

Twelve infants were treated with propranolol according to our set protocol. In eleven patients (92%) the IH responded to propranolol treatment. Diminished amblyopia after treatment was observed in eight out of ten patients. In one patient the IH did not respond to propranolol treatment. In all other patients a substantial decrease in size was photographically documented. The median duration of treatment was 5.5 months (1.25-10.7). Few side-effects were reported, none of them severe.

Conclusion.

Propranolol is an effective and safe agent to treat periocular IH’s and prevent complications, without significant sideeffects in our series.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Maarten J. Ottenhof
  • 1
 • Marije J. Bruggink-Hoornweg
  • 1
 • Peerooz Saeed
  • 1
 • Chantal M.A.M. van der Horst
  • 1
 1. 1.AMCAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations