Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 79, Issue 6, pp 199–202 | Cite as

EMDR in de kindergeneeskunde

 • M. C. C. H. Steeghs
 • G. P. J. M. Gerrits
Article
 • 202 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het belang van het inzetten van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) om traumatisering te voorkomen of te behandelen bij kinderen en adolescenten. Paediatric medical traumatic stress en posttraumatische stressstoornis worden besproken om de relevantie van EMDR voor de kindergeneeskunde toe te lichten. Er volgt een korte beschrijving van het behandelprotocol en twee verklaringsmodellen voor het effect van EMDR. Ter illustratie worden er in het artikel twee casussen beschreven. Er wordt gepleit voor vroege risicosignalering en tijdige doorverwijzing door kinderartsen en medische teams. Geconcludeerd wordt dat EMDR een kindvriendelijke en breed toepasbare methode is om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen die kinderen in een medische setting opdoen te behandelen of te voorkomen.

Summary

This article describes the importance of using eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) to prevent or treat trauma in children and adolescents. Paediatric medical traumatic stress (PMTS) and post traumatic stress disorder (PTSD) are discussed to clarify the relevance of EMDR for pediatrics. A brief description of the treatment protocol and two explanatory models for the effect of EMDR are given. To illustrate, two cases from the hospital practice are described. Early risk detection and timely referral by pediatricians and medical teams is being advocated. It is concluded EMDR is a child-friendly and widely applicable method to treat or prevent the negative impact of traumatic experiences which children acquire in a medical setting.

Literatuur

 1. 1.
  Jongh A de, Broeke E ten. Handboek EMDR. Lisse: Harcourt, 2003.Google Scholar
 2. 2.
  Shapiro F. Eye movement desensitization and reprocessing. Basis principals, protocols and procedures. New York: Guilford, 2001.Google Scholar
 3. 3.
  Roos C de, Beer R. EMDR bij jonge kinderen. Vroeg. 2008;25:10–1.Google Scholar
 4. 4.
  Seidler GH,Wagner FE. Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychol Med. 2006;36:1515–22.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Bisson JI, Ehlers A, Matthews R, et al. Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder. Systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2007;190:97–104.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Rodenburg R, Benjamin A, Roos C de, et al. Efficacy of EMDR in children: a meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2009;29:599–606.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Ahmad A, Larsson B, Sundelin-Wahlsten V. EMDR treatment for children with PTSD: results of a randomized controlled trial. Nord J Psychiatry. 2007;61:349–54.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ahmad A, Sundelin-Wahlsten V. Applying EMDR on children with PTSD. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2008;17:127–32.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Stallard P. Psychological interventions for posttraumatic reactions in children and young people: a review of randomised controlled trials. Clin Psychol Rev. 2006;26:895–911.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Clinical Guideline 26. 2005.Google Scholar
 11. 11.
  Multidisciplinaire Richtlijn angststoornissen. 2009.Google Scholar
 12. 12.
  Beer R, Bronner MB. EMDR in peadiatrics and rehabilitation: An effective tool for reduction of stress reactions? Dev Neurorehabil. 2010;13:307–9.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Bronner MB, Beer R, Zelm van Eldik MJ van, et al. Reducing acute stress in a 16-year old using trauma- focused cognitive behaviour therapy and eye movement desensitization and reprocessing. Dev Neurorehabil. 2009;12:170–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Beer R, Roos C de. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) bij kinderen en adolescenten. Kind Adolesc. 2004;20:38–53.Google Scholar
 15. 15.
  Rodenburg R, Benjamin A, Meijer AM, Jongeneel R. Eye movement desensitization and reprocessing in an adolescent with epilepsy and mild intellectual disability. Epilepsy Behav. 2009;16:175–80.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Mevissen L, Lievegoed R, Jongh A de. EMDR treatment in people with mild ID and PTSD: 4 cases. Psychiatr Q. 2011;82:43–57.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Hornsveld H, Berendsen S. Casusboek EMDR. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Solomon RM, Shapiro F. EMDR and the Adaptive Information Processing Model. J EMDR Pract Res. 2008;2.Google Scholar
 19. 19.
  Hout MA van den, Engelhard IM, Rijkeboer MM, et al. EMDR: eye movements superior to beeps in taxing working memory and reducing vividness of recollections. Behav Res Ther. 2011;49:92–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Hout MA van den, Engelhard IM, Beetsma D, et al. EMDR and mindfulness. Eye movements and attentional breathing tax working memory and reduce vividness and emotionality of aversive ideation. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2011;42: 423–31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Engelhard IM, Hout MA van den, Smeets MA. Taxing working memory reduces vividness and emotional intensity of images about the Queen’s Day tragedy. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2011;42: 32–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Engelhard IM, Hout MA van den, Dek EC, et al. Reducing vividness and emotional intensity of recurrent ‘flashforwards’ by taxing working memory: an analogue study. J Anxiety Disord. 2011; 25:599–603.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Engelhard IM, Hout MA van den, Janssen WC, van der Beek J. Eye movements reduce vividness and emotionality of ‘flashforwards’. Behav Res Ther. 2010;48:442–7.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Gunter RW, Bodner GE. How eye movements affect unpleasant memories: support for a workingmemory account. Behav Res Ther. 2008;46: 913–31.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Gunter RW, Bodner GE. EMDR works… But how? Recent progress in the search for treatment mechanisms. J EMDR Pract Res. 2009;3:161–8.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Maxfield L, Melnyk WT, Hayman CAG. A working memory explanation for the effects of eye movements in EMDR. J EMDR Pract Res. 2008;2: 247–61.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Hout MA van den. Hoe EMDR wel werkt. Najaarscongres VGCT, 2010. Utrecht: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 2010.Google Scholar
 28. 28.
  Grant M. EMDR: a new treatment for trauma and chronic pain. Complement Ther Nurs Midwifery. 2000;6:91–4.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Roos C de, Veenstra AC, Jongh A de, et al. Treatment of chronic phantom limb pain using a trauma-focused psychological approach. Pain Res Manag. 2010;15:65–71.PubMedGoogle Scholar
 30. 30.
  Gorisse E, Jongh A de, Hassan B. Behandeling van idiopathische aangezichtspijn na plaatsing implantaat. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2010;117:75–8.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Grant M, Threlfo C. EMDR in the treatment of chronic pain. J Clin Psychol. 2002;58:1505–20.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. 32.
  Hogberg G, Hallstrom T. Active multimodal psychotherapy in children and adolescents with suicidality: description, evaluation and clinical profile. Clin Child Psychol Psychiatry. 2008;13: 435–48.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Lu DP. Using alternating bilateral stimulation of eye movement desensitization for treatment of fearful patients. Gen Dent. 2010;58:e140–7.PubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Mevissen L, Jongh A de. PTSD and its treatment in people with intellectual disabilities: a review of the literature. Clin Psychol Rev. 2010;30:308–16.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. 35.
  Bronner MB, Knoester H, Bos AP, et al. Follow-up after paediatric intensive care treatment: parental posttraumatic stress. Acta Paediatr. 2008;97:181–6.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • M. C. C. H. Steeghs
  • 1
 • G. P. J. M. Gerrits
  • 1
 1. 1.afdeling Klinische PsychologieCanisius-Wilhelmina ZiekenhuisNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations