Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 18, Issue 3, pp 22–29 | Cite as

Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen

Hoe staat de hulp ervoor sinds de transitie?
 • Lisa WesselsEmail author
 • Annabeth Groenman
 • Marike Serra
 • Barbara van den Hoofdakker
 • Pieter Hoekstra
Artikel

Nu de decentralisatie van de jeugdzorg een paar jaar oud is, rijst de vraag hoe de hulp aan kinderen met bijvoorbeeld ADHD sindsdien is ingericht. Hoe staan beleidsambtenaren er eigenlijk tegenover? En hoe is het gesteld met hun kennis? Vooral op dat laatste punt is ruimte voor verbetering.

In Nederland zijn sinds 2015 de 388 gemeenten (in 2017) verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het achterliggende idee is dat jeugdhulpvoorzieningen zo efficiënter en effectiever worden en beter kunnen worden afgestemd op de lokale en regionale behoefte. Kerntaken van de gemeenten zijn problemen bij kinderen signaleren, gezinnen ondersteunen en begeleiden, jeugdhulp inkopen en diensten verlenen zoals voorlichting en advies geven. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van Nederlandse gemeenten, ook wel jeugdzorgregio's genoemd. In veel gemeenten bieden centra voor jeugd en gezin (CJG's) of wijkteams laagdrempelige (opvoed)hulp. Om tot efficiëntere en...

trefwoorden

ADHD gemeenten inkoop beleid jeugdhulp 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Lisa Wessels
  • 1
  Email author
 • Annabeth Groenman
  • 2
 • Marike Serra
  • 2
 • Barbara van den Hoofdakker
  • 2
 • Pieter Hoekstra
  • 2
 1. 1.Orthopedagoog, promovendus bij Accare GroningenGroningenNetherlands
 2. 2.Zijn allen werkzaam bij Accare GroningenGroningenNetherlands

Personalised recommendations