Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 39–41 | Cite as

EMDR bij sexting

Een leidraad voor behandeling
  • Rik Knipschild
  • Iva Bicanic
Article
  • 165 Downloads

Samenvatting

In de Jeugd-GGZ melden zich steeds vaker jongeren met psychische problemen die zijn ontstaan nadat hun naaktbeelden zonder toestemming zijn verspreid of misbruikt om er seksueel contact mee af te dwingen. Niet alleen het weghalen van die beelden op digitale media is dan van belang, het slachtoffer moet de herinneringsbeelden van wat hem of haar is overkomen ook kunnen verwerken. In dit artikel bespreken we de toepassing van EMDR in de behandeling van slachtoffers van online seksueel geweld.

trefwoorden

sexting peersupport EMDR Jeugd-GGZ 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rik Knipschild
    • 1
  • Iva Bicanic
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations