Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 48–49 | Cite as

Gezien en Gelezen

  • Bohn Stafleu van loghum
Gezien en Gelezen
  • 60 Downloads

Samenvatting

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek is al enige tijd geleden verschenen, maar verdient toch een plaats in deze rubriek. Het boek biedt een model om de kloof te overbruggen tussen behandeling van trauma en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations