Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 22–26 | Cite as

‘Laat werelden van praktijk, beleid en onderzoek meer naar elkaar toe groeien’

  • Anke Scheeren
Interview met Germie van den Berg
  • 52 Downloads

Samenvatting

Germie van den berg is programmaleider effectiviteit en integrale jeugdhulp bij het nederlands jeugdinstituut. Ook is ze bij de gemeente amsterdam coördinator van de academische werkplaats netwerk effectief jeugdstelsel amsterdam. Ze breekt een lans voor hechte lokale samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Anke Scheeren
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations