Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 16, Issue 2, pp 42–45 | Cite as

“Vul lekker zelf die vragenlijst in!”

Succesvol sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen in een praktijksetting
 • Esther Van Efferen-wiersma
 • Heleen Van der Stege
 • Wendy Nelen
 • Koen Van Zoest
 • Fanny De Swart
 • Ron Scholte
Werk in uitvoering

Samenvatting

In het onderwijs worden ze wel eens moe van al dat onderzoek. Toch is het belangrijk dat theorie en praktijk elkaar ook in het onderwijs blijven vinden. Hoe maak je van wetenschappelijk onderzoek in een praktijksetting een succes? Het geheim is veel tijd investeren in een positieve werkrelatie. Dan gaan ook de kinderen het leuk vinden om mee te doen.

trefwoorden

speciaal onderwijs cluster 4-onderwijs groepsdynamica onderzoek 

Literatuur

 1. Braak, J. van, & Vanderlinde, R. (2012). Het profiel van onderwijsonderzoekers en hun opvattingen over samenwerking met de onderwijspraktijk. Pedagogische Studiën 2012 (89), 364–376.Google Scholar
 2. Joosten, F. (2007). Een maat om op te bouwen. Sociale competentie meten voor het basisonderwijs [Academisch proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.Google Scholar
 3. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON / VELOV) 31(1), 19–22.Google Scholar
 4. Martens, R. (2012). Praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek. In Zwart, R., Veen, K., & Meirink, J. van (Redactie). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, criteria en dilemma’s. Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
 5. Onderwijsraad (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.Google Scholar
 6. Rijksoverheid (2012). Wet Passend Onderwijs. Staatsblad 2012, 533. ’s-Gravenhage.Google Scholar
 7. Roorda, D.L., Koomen, H.M.Y., Spilt, J.L., & Oort, F.J. (2012). De invloed van persoonlijke relaties met leraren op het schools leren van leerlingen. Metaanalyse. De Cascade, 21(1),33–34.Google Scholar
 8. Stoutjesdijk, R., & Scholte, E.M. (2009). Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 161–169.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 • Esther Van Efferen-wiersma
  • 1
 • Heleen Van der Stege
  • 1
 • Wendy Nelen
  • 2
 • Koen Van Zoest
  • 3
 • Fanny De Swart
  • 4
 • Ron Scholte
  • 2
  • 5
 1. 1.CED-GroepRotterdamThe Netherlands
 2. 2.PraktikonNijmegenThe Netherlands
 3. 3.PI LeidenLeidenThe Netherlands
 4. 4.Entrea OnderwijsUbbergenThe Netherlands
 5. 5.Radboud Universiteit NijmegenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations