Skip to main content

Het kiva antipestprograma

Signaleren en tegengaan van pesten

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4

Literatuur

 • Espelage, D., Anderman, E.M., Brown, V.E., Jones, A., Lynne Lane, K., McMahon, S.D., e.a. (2013). Understanding and preventing violence directed against teachers. American Psychologist, 68, 75–87.

  Article  Google Scholar 

 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In: F. Goossens, M. Vermande & M. van der Meulen (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 152–159). Amsterdam: Boom/Lemma.

  Google Scholar 

 • Huitsing, G., & Veenstra, R. (2013). Pesten: Groepsprocessen van schoolklassen in kaart gebracht. In: B. Volker, H. Flap, & G. Mollenhorst (red.), Sociale netwerken: Vragen, antwoorden en onderzoek (pp. 97–114). Groningen: Noordhoff.

  Google Scholar 

 • Huitsing, G., Meulen, M. van der, & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. In: F. Goossens, M. Vermande & M. van der Meulen (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 81–97). Amsterdam: Boom/Lemma.

  Google Scholar 

 • Kärnä, A., Voeten, M., Little, T.D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program. Child Development, 82, 311–330.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Nansel, T.R., Craig, W., Overpeck, M.D., Saluja, G., & Ruan, J. (2004). Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial adjustment. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 158, 730–736.

  Article  Google Scholar 

 • Nishina, A., & Juvonen, J. (2005). Daily reports of witnessing and experiencing peer harassment in middle school. Child Development, 76, 435–450.

  PubMed  Article  Google Scholar 

 • Oldenburg, B., & Van der Ploeg, R. (2012). Het KiVa antipestprogramma: samen pesten tegengaan op een speelse manier. Digitaal magazine LBBO, maart.

 • Olweus, D. (1996). The revised Olweus bully/victim questionnaire.Bergen, Norway: Research Center for Health Promotion (HEMIL Center), University of Bergen.

  Google Scholar 

 • Sainio, M., Turtonen, M., Poskiparta, E., & Salmivalli, C. (2011). Recognition of victims in Finnish KiVa schools. Paper presented at the 15th European Conference on Developmental Psychology. Bergen: Norway.

 • Salmivalli, C., & Peets, K. (2009). Bullies, victims, and bully-victim relationships in middle childhood and early adolescence. In K. H. Rubin, W.M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pp. 322–340). New York: Guilford.

  Google Scholar 

 • Salmivalli, C., Garandeau, C.F., & Veenstra, R. (2012). KiVa anti-bullying program: Implications for school adjustment. In: A.M. Ryan & G.W. Ladd (Eds.), Peer relationships and adjustment at school (pp. 279–307). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

  Google Scholar 

 • Salmivalli, C., Kärnä, A., & Poskiparta, E. (2010). Development, evaluation, and diffusion of a national anti-bullying program, KiVa. In: B. Doll, W. Pfol & J. S. Yoon (Eds.), Handbook of youth prevention science (pp. 240–454). New York: Routledge.

  Google Scholar 

 • Swearer, S.M., Espelage, D.L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2010). What can be done about school bullying? Educational Researcher, 39, 38–47.

  Article  Google Scholar 

 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2013). The important role of teachers in bullying interventions.Unpublished work, University of Groningen.

Kiva in de media

 • (zie verder kivaschool.nl/links)

 • AOB Onderwijsblad: Pesten speelt op alle scholen, in elke klas. (17 november 2012)

 • Besturenraad: Pesten tegengaan: Veel is afhankelijk van de leerkracht. (8 november 2012)

 • De Stentor/BN DeStem e.a.: Pesten toekijken is er niet meer bij. De Julianaschool in Bennekom. (12 februari 2013)

 • Eén Vandaag: Aanpak pesten: gaat het werken? KiVa op De Oudvaart in Sneek (25 maart 2013).

 • Forum Veilige School: De hoofdvraag is: ‘Hoe zorgen we samen voor een fijne school?’ Blog door Rob van Gils van de Spindel in Bavel. (28 oktober 2012)

 • KRO Brandpunt: De Finse methode, met Christina Salmivalli. (3 februari 2013)

 • NOS Jeugdjournaal: Minder pesten door KiVa? De Julianaschool in Bennekom. (29 september 2012)

 • NOS Journaal: Compliment helpt tegen pesten, met René Veenstra op de Emmausschool in Rotterdam. (29 september 2012)

 • NRC Handelsblad: Pesten doe je nooit alleen: Een drama voor zes spelers. (20 november 2012)

 • NRC Handelsblad: Het enige dat werkt: de hele groep aanpakken. (25 maart 2013)

 • Omroep Brabant: Finse methode tegen pesten op school in Brabant. De Spindel in Bavel. (29 augustus 2012)

 • Provinciale Zeeuwse Courant: Met z’n allen tegen pesten. KiVa op CBS de Linge in Biezelinge (13 april 2013)

 • School TV Weekjournaal. KiVa op De Ommewending in Veendam. (15 februari 2013)

 • UK Magazine: Gronings antipestprogramma werkt wél. (24 januari 2013)

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

samenvatting

Sinds mei 2012 vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van KiVa binnen het regulier Nederlandse basisonderwijs. KiVa is een antipestprogramma dat zich onderscheidt doordat het de nadruk legt op de rol van de groep als geheel: het leert de leerlingen samen op te treden tegen pesters; het levert concreet, gebruiksvriendelijk en gevarieerd materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders; er is gerichte training en begeleiding van leerkrachten door ervaren schoolbegeleiders, zodat leerkrachten kunnen fungeren als een daadkrachtig rolmodel voor leerlingen en er is blijvende nadruk op monitoring, coaching en nascholing. KiVa komt oorspronkelijk uit Finland en is daar zeer succesvol.

Prof.dr. R. Veenstra is hoogleraar Sociologie

Drs. G. Huitsing, drs. R. van der Ploeg en drs. B. Oldenburg doen promotieonderzoek naar groepsprocessen bij pesten en naar de effectiviteit van KiVa.

Drs. F. Munniksma en dr. M. Sentse zijn onderzoekers bij de vakgroep Sociologie.

R. Koens is trainer/adviseur bij Timpaan Onderwijs in Assen en drs. F. Velthausz is oprichter van Jenaplan, Advies en Scholing.

Alle auteurs zijn lid van het KiVa-consortium.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Veenstra, R., Huitsing, G., Koens, R. et al. Het kiva antipestprograma. KIND ADOLESC. PRAKT. 12, 76–84 (2013). https://doi.org/10.1007/s12454-013-0023-1

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12454-013-0023-1

trefwoorden

 • pesten
 • KiVa
 • antipestprogramma