Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 10, Issue 4, pp 166–174 | Cite as

Braingame brian

Achtergrond, evaluatie en implementatie van een Executieve Functietraining met gameelementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen
 • Esther ten Brink
 • Albert Ponsioen
 • Saskia van der Oord
 • Pier Prins
Article

samenvatting

Steeds vaker wordt het afwijkend functioneren van kinderen en jongeren in verband gebracht met problemen in het executief functioneren. Executieve functies zoals het werkgeheugen, het vermogen gedrag te stoppen en cognitieve flexibiliteit zijn onmisbaar voor het aansturen van doelgericht gedrag. Kinderen met ADHD hebben juist problemen met doelgericht bezig zijn en blijven. Recente pogingen om het werkgeheugen van kinderen te verbeteren door het te trainen zijn succesvol gebleken. Het toevoegen van game-elementen aan executieve functietrainingen kan de impact ervan verhogen. Dit wordt geïllustreerd met de executieve functietraining (EF -training) ‘Braingame Brian ’.

Keywords

executieve functies training werkgeheugen ADHD game-elementen motivatie 

Literatuur

 1. Barkley, R.A. (2006).Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A Handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.). New York: Guilford Press.Google Scholar
 2. Beck, S.J., Hanson, C.A., Puffenberger, S.S., Benninger, K.L., & Benninger, W.B. (2010). A controlled trial of working memory training for children and adolescents with ADHD.Journal of Clinical Child and Adolescent Psychiatry, 39, 825–836.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R., & Prins, P.J.M. Can motivation normalize Working Memory and Task Persistence in children with ADHD. The effects of money and computer-gaming. (aangeboden 2011).Google Scholar
 4. Geurts, H.M., Luman, M., & Meel, C.S. van, (2008). What’s in a game: The effect of social motivation on interference control in boys with ADHD and autism spectrum disorders.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 848–857.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Holmes, J., Gathercole, S.E., & Dunning, D.L. (2009). Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children.Developmental Science, 12, F9–F15.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Karbach, J., & Kray, J. (2009). How useful is executive control training? Age differences in near and far transfer of taskswitching training.Developmental Science, 12, 978–990.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafsson, P., Dahlström, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H., & Westerberg, H. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD – A randomized, controlled trial.Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44, 177–186.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory.Trends in Cognitive Science, 14, 317–324.CrossRefGoogle Scholar
 9. Luman, M., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. (2005). The impact of reinforcement contingencies on ADHD: A review and theoretical appraisal.Clinical Psychology Review, 25, 183–213.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Nigg, J.T. (2006).What causes ADHD?: understanding what goes wrong and why. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 11. Oosterlaan, J., Bayens, D., Scheres, A., Antrop, J., Roeyers, H., & Sergeant, J.A. (2008).Handleiding van de VvGK6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen van 6 tot en met 16 Jaar [Manual for the DBDRS Disruptive Behavior Disorder Rating Scale for children from 6 to 16 years old]. Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.Google Scholar
 12. Prins, P.J.M., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B., & Ten Brink, E.L. (2007). Nieuwe generaties, nieuwe media: ADHD behandelen met een computerspel.Kind en Adolescent Praktijk, 11, 158–165.Google Scholar
 13. Prins, P.J.M., Dovis, S., Ponsioen, A., Ten Brink, E., & Van der Oord, S. (2011). Does a computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD?CyberPsychology, Behavior & Social Networking, 14, 115–122.CrossRefGoogle Scholar
 14. Prins, P.J.M., Ten Brink, E., Dovis, S., Ponsioen, A., Geurts, H., de Groot, H., de Vries, M., & Van der Oord, S. (2010).Braingame Brian. Een Executieve Functietraining met Game elementen voor Kinderen met Cognitieve Controleproblemen. Universiteit van Amsterdam.www.gamingandtraining.nl.
 15. Smidts, D., & Huizinga, M. (2009).Handleiding van de BRIEF Executieve Functies Vragenlijst [Manual for the BRIEF Executive Functioning Questionnaire]. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.Google Scholar
 16. Thorell, L.B., Lindqvist, S., Bergman Nutley, S., Bohlin G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children.Developmental Science, 12, 106–113.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Van der Oord, S., Ponsioen, A., Geurts, H., Ten Brink, E., & Prins, P.J.M. (2011). Efficacy of a computerized Executive Functioning remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting: Outcome on parent- and teacher-rated executive functioning and ADHD behaviors. (aangeboden).Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Esther ten Brink
  • 1
 • Albert Ponsioen
  • 2
  • 3
 • Saskia van der Oord
  • 4
  • 5
 • Pier Prins
  • 5
 1. 1.Lucertis KJPZaandamThe Netherlands
 2. 2.Lucertis KJPBeverwijkThe Netherlands
 3. 3.VOBC-LVGUtrechtThe Netherlands
 4. 4.Klinische Psychologie, Departement Psychologische en Pedagogische WetenschappenKU-LeuvenLeuvenThe Netherlands
 5. 5.Afdeling OntwikkelingspsychologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations