Skip to main content

De Sociale InformatieVerwerkingsTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen

The social information processing test SIVT provides insight into individual differences in social information processing by children and adolescents with behaviour problems

Samenvatting

De Sociale InformatieVerwerkingsTest ‘SIVT’ is een interactief, digitaal diagnostisch instrument dat inzicht geeft in de sociaal-cognitieve functies in relatie tot gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten. Deze studie onderzocht de psychometrische waarden van het instrument om de bruikbaarheid in de praktijk van zorgverlening te kunnen onderbouwen. Er werden 187 kinderen (8–12 jaar, M = 10,96; 42 % meisje) en 224 adolescenten (13–17 jaar, M = 15,20; 46 % meisje) geïncludeerd variërend in gedragsproblemen en met een licht verstandelijke beperking of een normaalbegaafd niveau. In een aanvullend normonderzoek namen 232 kinderen (M = 10,93; 47 % meisje) en 242 adolescenten (M = 15,17; 52 % meisje) deel vanuit de Nederlandse jeugdpopulatie. De resultaten wijzen op een adequate en goede interne consistentie, interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, inhoudsvaliditeit en criteriumvaliditeit voor de kinder- en adolescentenversie van de SIVT. Enkele voorbeelden concretiseren hoe individuele SIVT-scores kunnen worden geïnterpreteerd in samenhang met elkaar en in relatie tot gedrag. In deze studie wordt de bruikbaarheid van de SIVT onderbouwd en worden handvatten gegeven voor het gebruik van SIVT-scores binnen individuele verklarende en handelingsgerichte diagnostiek met aanwijzingen voor begeleiding en behandeling.

Abstract

The Social Information Processing (SIP) test (called SIVT in Dutch) is an interactive, digital, diagnostic instrument developed for the understanding of social-cognitive processes in children and adolescents with behaviour problems. The current study presents the psychometric properties of the SIVT for internal consistency, inter-rater reliability, content validity and criterion validity, and provides insight into individual scores for diagnostic interpretation.

The main study included 187 children (aged 8–12, mean age = 10.96; 42% female) and 224 adolescents (aged 13–17, mean age = 15.20; 46% female) ranging from mild intellectual disability to borderline or average intellectual functioning. A second study investigating norm scores included 232 children (mean age = 10.93, 47% female) and 242 adolescents (mean age = 15.17, 52% female) from the general Dutch population.

Results showed adequate and good values for reliability and validity in the child and adolescent versions of the SIVT. Several results are discussed, and the interpretation of individual scores, the integration between SIP steps and relations with behaviour are explained. This study thereby provides new insights and guidelines for individualised care in diagnostics, guidance and treatment.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

 • Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1991a). Manual for the Child Behavior Checklist / 4–18 and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.

  Google Scholar 

 • Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1991b). Manual for the Youth Self-Report and 1991 profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.

  Google Scholar 

 • Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school-age forms & profiles. Burlington: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.

  Google Scholar 

 • Bokhoven, I. van, Nieuwenhuizen, M. van, Embregts, P. J. C. M., Vriens, A., & Matthys, W. (2011). Sociale informatieverwerking bij LVB jongeren binnen justitie: Welke sociale situaties leiden tot problemen? Onderzoek & Praktijk, 9, 14–23.

  Google Scholar 

 • Calvete, E., & Orue, I. (2011). The impact of violence exposure on aggressive behavior through social information processing in adolescents. American Journal of Orthopsychiatry, 81, 38–50. https://doi.org/10.1111/j.1939-025.2010.01070.x.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Crick, N. R., & Dodge, K. A. (1994). A review and reformulation of social information processing mechanisms in children’s social adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74–101.

  Article  Google Scholar 

 • Dodge, K. A. (1986). A social information processing model of social competence in children. In M. Perlmutter (red.), Cognitive perspectives on children’s social and behavioral development. Minnesota symposium on child psychology, (band 18, pag. 77–125). Hillsdale: Erlbaum.

  Google Scholar 

 • Dodge, K. A., & Pettit, G. S. (2003). A biopsychosocial model of the development of chronic conduct problems in adolescence. Developmental Psychology, 39(2), 349–371.

  Article  Google Scholar 

 • Dodge, K. A., Godwin, J., & The Conduct Problems Prevention Research Group (2013). Social-information-processing patterns mediate the impact of preventive intervention on adolescent antisocial behavior. Psychological Science, 24, 456–465.

  Article  Google Scholar 

 • Dodge, K. A., Malone, P. S., Lansford, J. E., Sorbring, E., Skinner, A. T., Tapanya, S., Bacchini, D., et al. (2015). Hostile attributional bias and aggressive behavior in global context. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112, 9310–9315. https://doi.org/10.1073/pnas.1418572112.

  Article  Google Scholar 

 • Douma, J. C. H., Dekker, M. C., Verhulst, F. C., & Koot, H. M. (2006). Self-reports on mental health problems of youth with moderate to borderline intellectual disabilities. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 1224–1231.

  Article  Google Scholar 

 • Douma, J. C. H., Dekker, M. C., Ruijter, K. P. de, Tick, N. T., & Koot, H. M. (2007). Antisocial and delinquent behaviors in youths with mild or borderline disabilities. American Journal on Mental Retardation, 112, 207–220.

  Article  Google Scholar 

 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310.

  Article  Google Scholar 

 • Lemerise, E. A., & Arsenio, W. F. (2000). An integrated model of emotion processes and cognition in social information processing. Child Development, 71, 107–118. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00124.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Matthys, W. (2019). Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen. Amsterdam: Hogrefe.

  Google Scholar 

 • Matthys, W., & Lochman, J. E. (2017). Oppositional defiant disorder and conduct disorder in childhood (2e druk.). Chichester: Wiley-Blackwell.

  Google Scholar 

 • Matthys, W., Cuperus, J. M., & Engeland, H. van (1999). Deficient social problem-solving in boys with ODD/CD, with ADHD, and with both disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 38(3), 311–321.

  Article  Google Scholar 

 • Nieuwenhuijzen, M. van, Orobio de Castro, B., Wijnroks, L., Vermeer, A., & Matthys, W. (2004). The relations between intellectual disabilities, social information processing, and behavior problems. European Journal of Developmental Psychology, 1, 215–229.

  Article  Google Scholar 

 • Nieuwenhuijzen, M. van, Orobio de Castro, B., Valk, I. van der, Wijnroks, L., Vermeer, A., & Matthys, W. (2006). Do social information processing models explain aggressive behaviour by children with mild intellectual disabilities in residential care? Journal of Intellectual Disability Research, 50, 801–812.

  Article  Google Scholar 

 • Nieuwenhuijzen, M. van, Vriens, A., Scheepmaker, M., Smit, M., & Porton, E. (2011). The development of a diagnostic instrument to measure social information processing and its precursors in children with mild to borderline intelligence. Research in Developmental Disabilities, 32, 358–370.

  Article  Google Scholar 

 • Orobio de Castro, B., & Dijk, A. van (2018). ‘It’s gonna end up with a fight anyway’: social cognitive processes in children with disruptive behavior disorders. In J. E. Lochman & W. Matthys (red.), The Wiley handbook of disruptive and impulse-control disorders (pag. 237–253). Chichester: Wiley-Blackwell.

  Google Scholar 

 • Rest, M. M. van (2018). Social information processing in adolescents with mild to borderline intellectual disability: executive functions, situational factors, and instrument development. Amsterdam: Department of Clinical Child and Family Studies, Vrije Universiteit Amsterdam. (Doctoral Dissertation), https://research.vu.nl/en/publications/social-information-processing-in-adolescents-with-mild-to-borderl-.

  Google Scholar 

 • Rest, M. M. van, Bokhoven, I. van, Nieuwenhuijzen, M. van, Vriens, A., Embregts, P. J. C. M., & Matthys, W. (2014). Developing a new assessment procedure of social information processing in adolescents within secure residential care. Research in Developmental Disabilities, 35, 1402–1411. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.03.010.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Rest, M. M. van, Nieuwenhuijzen, M. van, Kupersmidt, J. B., Vriens, A., Schuengel, C., & Matthys, W. (2018a). Accidental and ambiguous situations reveal specific maladaptive social information processing skills in adolescents with intellectual disability. Manuscript under revision. https://research.vu.nl/en/publications/social-information-processing-in-adolescents-with-mild-to-borderl-3.

 • Rest, M. M. van, Nieuwenhuijzen, M. van, Vriens, A., & Matthys, W. (2018b). Development of the Social Information Processing Test SIVT: a computer-based diagnostic instrument for children and adolescents with externalizing behavior problems and mild to borderline intellectual disability. Manuscript under revision. https://research.vu.nl/en/publications/social-information-processing-in-adolescents-with-mild-to-borderl-3.

 • Rest, M. M. van, Matthys, W., Nieuwenhuijzen, M. van, Moor, M. H. M. de, Vriens, A., & Schuengel, C. (2019a). Social information processing skills link executive functions to aggression in adolescents with mild to borderline intellectual disability. Child Neuropsychology, 25, 573–598. https://doi.org/10.1080/09297049.2018.1495186.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Rest, M. M. van, Vriens, A., Matthys, W., & Nieuwenhuijzen, M. van (2019b). SIVT: Sociale informatieverwerkingstest. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV.

  Google Scholar 

 • Schalock, R. L., Borthwick-Duffy, S. A., Bradley, V. J., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Yeager, M. H., et al. (2010). Intellectual disability: definition, classification, and systems of supports (11e druk). Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

  Google Scholar 

 • Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument. Tuxedo, New York: XICOM.

  Google Scholar 

 • Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1996). Handleiding voor de CBCL/4–18 [Manual for the CBCL/4–18]. Rotterdam: Sophia Children’s Hospital, Erasmus Medical Centre.

  Google Scholar 

 • Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1997a). Handleiding voor de Teacher’s Report Form (TRF) [Manual for the TRF]. Rotterdam: Sophia Children’s Hospital, Erasmus Medical Centre.

  Google Scholar 

 • Verhulst, F. C., Ende, J. van der, & Koot, H. M. (1997b). Handleiding voor de Youth Self-Report (YSR). [Manual for the YSR]. Rotterdam: Sophia Children’s Hospital, Erasmus Medical Centre.

  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Dit onderzoek werd uitgevoerd binnen het Consortium SIVT, bestaande uit: Ambiq, De Hondsberg/Koraal, ’s Heeren Loo, Pluryn, LKC LVB en de VU Amsterdam. Onze grote dank gaat uit naar Cor Stoof, Elmar Wiedemeijer, Melvin Roest en Jacob van de Velde voor de ontwikkeling van de eerste software, aan Gerdien Woensdregt, Bianca van Tilburg en Nadine Slotboom voor het hoofdonderzoek en aan Hogrefe Uitgevers BV Amsterdam voor de huidige digitale versie van de test en het normonderzoek.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Maaike M. van Rest.

Digitale tabellen

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Rest, M.M., Vriens, A., Matthys, W. et al. De Sociale InformatieVerwerkingsTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen. Kind Adolesc 41, 122–140 (2020). https://doi.org/10.1007/s12453-019-00227-2

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12453-019-00227-2

Trefwoorden

Keywords