Skip to main content

Een retrospectief onderzoek naar de behandelresultaten van Multi Systeem Therapie voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB)

A description of the treatment results for Multisystemic Therapy for adolescents with serious sexual behavioural problems (MST-PSB)

Samenvatting

Inleiding

Dit artikel beschrijft de behandelresultaten van de MST-PSB (Multisystemic Therapy – Problem Sexual Behavior) in Nederland voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarbij een of meerdere slachtoffers maken, alsook voor jongeren met seksueel wervend gedrag waarbij geen slachtoffers gemaakt worden.

Methode

Van 184 jongeren die tussen 2009 en 2016 behandeld zijn, werden de behandeluitkomsten aan het einde van de behandeling en achttien maanden na de behandeling onderzocht.

Resultaten

Zowel net na afronding van de behandeling met MST-PSB als achttien maanden na afronding laat de therapie positieve behandelresultaten zien. Dit is in overeenstemming met resultaten uit eerder Amerikaans onderzoek.

Discussie

Dit onderzoek geeft eerste aanwijzingen voor de effectiviteit van MST-PSB in Nederland. Vervolgonderzoek is nodig om het behandeleffect van MST-PSB te vergelijken met andere behandelingen voor jeugdige zedendelinquenten, alsook met behandelingen voor jongeren die seksueel wervend gedrag vertonen.

Abstract

Objective

This article describes the outcomes of MST-PSB (Multisystemic Therapy – Problem Sexual Behaviour) in the Netherlands for adolescents with sexual behavioural problems that harm others, as well as adolescents with sexually inciting behaviour that does not harm others.

Method

Between 2009 and 2016, 184 youths received MST-PSB. Their treatment outcomes were evaluated at the end of the treatment and 18 months after treatment.

Results

As in previous studies, MST-PSB showed positive and promising results, both immediately after completion of the treatment and after 18 months.

Discussion

MST-PSB shows promising treatment results in the Netherlands. More research is needed to compare the effectiveness of MST-PSB to other forms of treatment for juveniles who display sexual behaviour that is harmful to themselves and/or others.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 • Asscher, J. J., Deković, M., Manders, W. A., Laan, P.H. van der, Prins, P. J. M., Dutch MST Cost-Effectiveness Study Group, & Jansen, D. (2013). A randomized controlled trial of the effectiveness of multisystemic therapy in the Netherlands: post-treatment changes and moderator effects. Journal of Experimental Criminology, 9, 169–187.

  Article  Google Scholar 

 • Asscher, J. J., Deković, M., Manders, W., Laan, P.H. van der, Prins, P. J. M., Arum, S. van, & Dutch MST Cost-Effectiveness Study Group (2014). Sustainability of the effects of multisystemic therapy for juvenile delinquents in The Netherlands: effects on delinquency and recidivism. Journal of Experimental Criminology, 10, 227–243.

  Google Scholar 

 • Berg, C. van den, Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2017). The juvenile sex offender: criminal careers and life events. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 29, 81–101.

  Article  Google Scholar 

 • Boonstra, C., & Rijken, R. van der (2010). Multisysteemtherapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 150–157.

  Article  Google Scholar 

 • Borduin, C. M., Henggeler, S. W., Blaske, D. M., & Stein, R. J. (1990). Multisystemic treatment of adolescent sexual offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 34, 105–113.

  Article  Google Scholar 

 • Borduin, C. M., Letourneau, E. J., Henggeler, S. W., & Swenson, C. C. (2009a). Treatment manual for multisystemic therapy with problem sexual behavior youths and their families (2e druk.). Columbia: Department of Psychological Sciences, University of Missouri. Unpublished manuscript.

  Google Scholar 

 • Borduin, C. M., Schaeffer, C. M., & Heiblum, N. (2009b). A randomized clinical trial of multisystemic therapy with juvenile sexual offenders: effects on youth social ecology and criminal activity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 26–37.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: problems and prospects. American Psychologist, 34, 844–850.

  Article  Google Scholar 

 • Caldwell, M. F. (2016). Quantifying the decline in juvenile sexual recidivism rates. Psychology, Public Policy, and Law, 22, 414–426.

  Article  Google Scholar 

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2017). Begrippen, herkomstgroepering. https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=h#id=herkomstgroepering. Geraadpleegd op 1 januari 2017.

  Google Scholar 

 • Deković, M., Asscher, J. J., Manders, W. A., Prins, P. J., & Laan, P. van der (2012). Within-intervention change: mediators of intervention effects during multisystemic therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80, 574–587.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Fonagy, P., Butler, S., Baruch, G., Byford, S., Seto, M. C., Wason, J., & Simes, E. (2015). Evaluation of multisystemic therapy pilot services in Services for Teens Engaging in Problem Sexual Behaviour (STEPS-B): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16, 492.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Frans, E., Franck, T., & Janssens, K. (2010). Vlaggensysteem: praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Antwerpen: Maklu.

  Google Scholar 

 • Hendriks, J., & Bijleveld, C. (2008). Recidivism among juvenile sex offenders after residential treatment. Journal of Sexual Aggression, 14, 19–32.

  Article  Google Scholar 

 • Henggeler, S. W., Schoenwald, S. K., Borduin, C. M., Rowland, M. D., & Cunningham, P. D. (2010). Multisysteemtherapie voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

  Google Scholar 

 • MST Institute (2015). Getting started – a demo on the enhanced website. Verkregen op 29 november 2015 van http://www.mstinstitute.org/services/pdfs/Basic_TrainingEW2.pdf.

  Google Scholar 

 • Kaur, P., Pote, H., Fox, S., & Paradisopoulos, D. A. (2015). Sustaining change following multisystemic therapy: caregiver’s perspectives. Journal of Family Therapy, 39, 2–20.

  Google Scholar 

 • Letourneau, E. J., Henggeler, S. W., Borduin, C. M., Schewe, P. A., McCart, M. R., Chapman, J. E., & Saldana, L. (2009). Multisystemic therapy for juvenile sexual offenders: 1‑year results from a randomized effectiveness trial. Journal of Family Psychology, 23, 89–102.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • Letourneau, E. J., Henggeler, S. W., McCart, M. R., Borduin, C. M., Schewe, P. A., & Armstrong, K. S. (2013). Two-year follow-up of a randomized effectiveness trial evaluating MST for juveniles who sexually offend. Journal of Family Psychology, 27, 978–985.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 • MST-NL (2012). Sociaal Demografische Informatie (SDI) 2.0. Nijmegen: Praktikon.

  Google Scholar 

 • Stouwe, T. van der, Asscher, J. J., Stams, G. J. J. M., Deković, M., & Laan, P.H. van der (2014). The effectiveness of Multisystemic Therapy (MST): a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34, 468–481.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Charlotte Boonstra.

Additional information

Onze dank gaat uit naar de deelnemende gezinnen voor hun medewerking aan het interview.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Boonstra, C., Doelman, E., Lange, A.M.C. et al. Een retrospectief onderzoek naar de behandelresultaten van Multi Systeem Therapie voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB). Kind Adolesc 39, 282–296 (2018). https://doi.org/10.1007/s12453-018-0186-7

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12453-018-0186-7

Trefwoorden

 • Multi Systeem Therapie
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • behandelresultaten

Keywords

 • Multisystemic Therapy
 • problem sexual behaviour
 • treatment results