Advertisement

Kind en adolescent

, Volume 39, Issue 2, pp 143–159 | Cite as

Ouderinterventie voor gedragsproblemen bij kinderen

Even effectief voor verschillende gezinnen?
 • Patty LeijtenEmail author
 • Ankie Menting
 • Leoniek Wijngaards-de Meij
 • Maartje Raaijmakers
 • Walter Matthys
 • Bram Orobio de Castro
Artikelen
 • 320 Downloads

Samenvatting

Ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden zijn een van de effectiefste strategieën om gedragsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen. Het is belangrijk om te weten welke gezinnen baat hebben bij deze interventies. Er zijn namelijk signalen dat gezinnen met een migratieachtergrond of een laag opleidingsniveau deze interventies minder vaak aangeboden krijgen, op basis van de ongefundeerde aanname dat deze interventies voor hen ‘niet passend’ zouden zijn. Dit geldt ook voor gezinnen met kinderen die naast gedragsproblemen ook ADHD-symptomen of emotionele problemen hebben. Als we beter weten welke gezinnen baat hebben bij ouderinterventies, kunnen we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk gezinnen de juiste hulp krijgen.

In dit onderzoek toetsen we of gezinnen die verschillen wat betreft migratieachtergrond, opleidingsniveau, en ernst en opeenstapeling van problemen evenveel profiteren van een ouderinterventie om gedragsproblemen te verminderen. We hebben hiervoor gebruikgemaakt van gegevens van 786 gezinnen (kinderen 2–10 jaar) uit vier Nederlandse wetenschappelijke studies met controlegroepen naar de effectiviteit van Incredible Years (‘Pittige Jaren’). Van de gezinnen had 29 % een migratieachtergrond en was 31 % laagopgeleid.

De resultaten laten zien dat Incredible Years gedragsproblemen bij kinderen vermindert. De effectiviteit van de interventie verschilde niet voor gezinnen met of zonder een migratieachtergrond, voor verschillende opleidingsniveaus of voor kinderen met meer of minder ADHD-symptomen. Kinderen met meer gedragsproblemen en kinderen met meer bijkomstige emotionele problemen lieten de grootste afname van gedragsproblemen zien. Dezelfde ouderinterventie was dus grotendeels even effectief voor diverse gezinnen.

Trefwoorden

ouderinterventie gedragsproblemen diversiteit 

Parenting programme for disruptive child behaviour

Equally effective for diverse families?

Abstract

Parenting programmes are an effective strategy for reducing children’s behavioural problems. It is important to understand who benefits more from these programmes and who benefits less. There are trends that suggest that families with a migration background or lower levels of education are not referred to evidence-based programmes, based on the untested assumption that these programmes do not meet their needs. The same holds for families of children with co-occurring ADHD symptoms and emotional problems. A better understanding of who benefits from parenting programmes will allow more careful matching between families and programmes.

We used data from 786 families (with children aged 2–10 years) from four trials in the Incredible Years parenting programme in the Netherlands. Of these families, 29 % had a migration background and 31 % had lower educational levels.

Our findings show that Incredible Years reduced disruptive child behaviour. Effects did not differ between families with different migration or educational backgrounds, or between children showing more or fewer ADHD symptoms. Children with more severe disruptive behaviour and children with more emotional problems benefited more in terms of reduced disruptive child behaviour. Thus the parenting programme yielded similar benefits for families with diverse backgrounds.

Keywords

parenting intervention behavioural problems diversity 

Notes

Dankbetuiging

We bedanken alle onderzoekers, Incredible Years-groepsleiders en gezinnen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de vier studies dit artikel.

Financiering

Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw (project #729101004). De vier oorspronkelijke studies werden mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van ZonMw (Studie #1 en #3), door financiële en organisatorische ondersteuning van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Studie #2) en door financiële ondersteuning van NWO (Studie #4).

Belangenverstrengeling

Maartje Raaijmakers is hoofdopleider Incredible Years in Nederland en betrokken bij de verspreiding en implementatie van Incredible Years in Nederland. De andere auteurs rapporteren geen mogelijke tegenstrijdige belangen.

Literatuur

 1. Aar, J. van, Leijten, P., Orobio de Castro, B., & Overbeek, G. (2017). Sustained, fade-out or sleeper effects? A systematic review and meta-analysis of parenting interventions for disruptive child behavior. Clinical Psychology Review, 51, 153–163.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Abrahamse, M. E., Junger, M., Leijten, P., Boer, F., & Lindauer, R. J. L. (2015). Identifying behavioural problems in a community sample and a multi-ethnic clinical sample of young children: psychometric properties of the Dutch Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 37, 679–691.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 3. Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA preschool forms and profiles. Burlington: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, and Families.Google Scholar
 4. Bjørknes, R., & Manger, T. (2013). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science, 14, 52–63.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., & Ogden, T. (2015). Children with conduct problems and co-occurring ADHD: behavioral improvements following parent management training. Child & Family Behavior Therapy, 37, 1–19.CrossRefGoogle Scholar
 6. Brown, C. H., Sloboda, Z., Faggiano, F., Teasdale, B., Keller, F., Burkhart, G., & Perrino, T. (2013). Methods for synthesizing findings on moderation effects across multiple randomized trials. Prevention Science, 14, 144–156.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. Conger, R. D., Conger, K. J., Elder, G. H., Lorenz, F. O., Simons, R. L., & Whitbeck, L. B. (1992). A family process model of economic hardship and adjustment of early adolescent boys. Child Development, 63, 526–541.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Eyberg, S. M., & Ross, A. W. (1978). Assessment of child behavior problems: the validation of a new inventory. Journal of Clinical Child Psychology, 7, 113–116.CrossRefGoogle Scholar
 9. Gardner, F., Connell, A., Trentacosta, C. J., Shaw, D. S., Dishion, T. J., & Wilson, M. N. (2009). Moderators of outcome in a brief family-centered intervention for preventing early problem behavior. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 543–553.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 10. Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 581–586.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Goodman, R., & Scott, S. (1999). Comparing the strengths and difficulties questionnaire and the child behavior checklist: is small beautiful? Journal of Abnormal Child Psychology, 27, 17–24.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. Jarrett, M., Siddiqui, S., Lochman, J., & Qu, L. (2014). Internalizing problems as a predictor of change in externalizing problems in at-risk youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43, 27–35.CrossRefGoogle Scholar
 13. Kazdin, A. E., & Wassell, G. (2000). Therapeutic changes in children, parents, and families resulting from treatment of children with conduct problems. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 414–420.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Kim, I. J., Ge, X., Brody, G. H., Conger, R. D., Gibbons, F. X., & Simons, R. L. (2003). Parenting behaviors and the occurrence and co-occurrence of depressive symptoms and conduct problems among African American children. Journal of Family Psychology, 17, 571–583.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Leijten, P., Overbeek, G., & Janssens, J. M. A. M. (2012). Effectiveness of a parent training program in (pre)adolescence: evidence from a randomized controlled trial. Journal of Adolescence, 35, 833–842.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Leijten, P., Melendez-Torres, G. J., Knerr, W., & Gardner, F. (2016). Transported versus homegrown parenting interventions for reducing disruptive child behavior: a multilevel meta-regression study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55, 233–243.Google Scholar
 17. Leijten, P., Raaijmakers, M. A. J., Orobio de Castro, B., Ban, E. van den, & Matthys, W. (2017). Effectiveness of the Incredible Years parenting program for families with socioeconomically disadvantaged and ethnic minority backgrounds. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 46, 59–73.CrossRefGoogle Scholar
 18. Leijten, P., Gardner, F., Landau, S., Harris, V., Mann, J., Hutchings, J., & Scott, S. (2018). Harnessing the power of individual participant data in a meta-analysis of the benefits and harms of the Incredible Years parenting program. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59, 99–109.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Lundahl, B., Risser, H. J., & Lovejoy, M. C. (2006). A meta-analysis of parent training: moderators and follow-up effects. Clinical Psychology Review, 26, 86–104.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. MacKenzie, E. P., Fite, P. J., & Bates, J. E. (2004). Predicting outcome in behavioral parent training: expected and unexpected results. Child & Family Behavior Therapy, 26, 37–53.CrossRefGoogle Scholar
 21. Menting, A. T. A., Orobio de Castro, B., & Matthys, W. (2013). Effectiveness of the Incredible Years parent training to modify disruptive and prosocial child behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 33, 901–913.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Menting, A. T. A., Orobio de Castro, B., Wijngaards-de Meij, L., & Matthys, W. (2014). A trial of parent training for mothers being released from incarceration and their children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43, 381–396.CrossRefGoogle Scholar
 23. Miranda, J., Bernal, G., Lau, A., Kohn, L., Hwang, W. C., & LaFromboise, T. (2005). State of the science on psychosocial interventions for ethnic minorities. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 113–142.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 24. Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2001). Childhood predictors differentiate life-course persistent and adolescence-limited antisocial pathways among males and females. Development and Psychopathology, 13, 355–375.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Nadder, T. S., Rutter, M., Silberg, J. L., Maes, H. H., & Eaves, L. J. (2002). Genetic effects on the variation and covariation of attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) and oppositional-defiant disorder/conduct disorder (ODD/CD) symptomatologies across informant and occasion of measurement. Psychological Medicine, 32, 39–53.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Ng, M. Y., & Weisz, J. R. (2016). Annual research review: building a science of personalized intervention for youth mental health. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57, 216–236.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. Ollendick, T. H., Jarrett, M. A., Grills-Taquechel, A. E., Hovey, L. D., & Wolff, J. C. (2008). Comorbidity as a predictor and moderator of treatment outcome in youth with anxiety, affective, attention deficit/hyperactivity disorder, and oppositional/conduct disorders. Clinical Psychology Review, 28, 1447–1471.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Pelham, W. E., Dishion, T. J., Tein, J. Y., Shaw, D. S., & Wilson, M. N. (2017). What doesn’t work for whom? Exploring heterogeneity in responsiveness to the family check-up in early childhood using a mixture model approach. Prevention Science.  https://doi.org/10.1007/s11121-017-0805-1.PubMedGoogle Scholar
 29. Pels, T., Distelbrink, M., & Tan, S. (2009). Meetladder Diversiteit Interventies. Naar verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor verschillende (etnische) doelgroepen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 30. Posthumus, J. A., Raaijmakers, M. A. J., Maassen, G. H., Engeland, H. van, & Matthys, W. (2012). Sustained effects of Incredible Years as a preventive intervention in preschool children with conduct problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 487–500.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Priebe, S., Sandhu, S., Dias, S., Gaddini, A., Greacen, T., Ioannidis, E., & Riera, R. P. (2011). Good practice in health care for migrants: views and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC Public Health, 11, 187–198.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 32. Raudenbush, S. W., Bryk, A. S., & Congdon, R. (2004). HLM 6 for Windows [Computer software]. Skokie: Scientific Software International.Google Scholar
 33. Rutter, M., & Pickles, A. (2016). Annual research review: threats to the validity of child psychiatry and psychology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57, 398–416.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. Scott, S., Spender, Q., Doolan, M., Jacobs, B., & Aspland, H. (2001). Multicentre controlled trial of parenting groups for childhood antisocial behaviour in clinical practice. British Medical Journal, 323, 194–198.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 35. Shelleby, E. C., & Shaw, D. S. (2014). Outcomes of parenting interventions for child conduct problems: a review of differential effectiveness. Child Psychiatry & Human Development, 45, 628–645.CrossRefGoogle Scholar
 36. Sonuga-Barke, E. J., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., Dittmann, R. W., et al. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments. American Journal of Psychiatry, 170, 275–289.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. Webster-Stratton, C. (2001). The incredible years: parents and children videotape series: a parenting course (BASIC). Seattle: Incredible Years.Google Scholar
 38. Webster-Stratton, C. (2007). Pittige Jaren. Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 39. Webster-Stratton, C. (2009). Affirming diversity: multi-cultural collaboration to deliver the incredible years parent programs. International Journal of Child Health and Human Development, 2, 17–32.Google Scholar
 40. Weeland, J., Chhangur, R. R., Giessen, D. van der, Matthys, W., Orobio de Castro, B., & Overbeek, G. (2017). Intervention effectiveness of the Incredible Years parent training: new insights into sociodemographic and intervention-based moderators. Behavior Therapy, 48, 1–18.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 41. Weisz, J.R., & Kazdin, A.E. (Eds.). (2010). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. New York, NY: Guilford Press.Google Scholar
 42. Widenfelt, B. M. van, Goedhart, A. W., Treffers, P. D., & Goodman, R. (2003). Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). European Child & Adolescent Psychiatry, 12, 281–289.CrossRefGoogle Scholar
 43. Wilson, S. J., Lipsey, M. W., & Soydan, H. (2003). Are mainstream programs for juvenile delinquency less effective with minority youth than majority youth? A meta-analysis of outcomes research. Research on Social Work Practice, 13, 3–26.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Patty Leijten
  • 1
  Email author
 • Ankie Menting
  • 2
 • Leoniek Wijngaards-de Meij
  • 3
 • Maartje Raaijmakers
  • 4
 • Walter Matthys
  • 5
 • Bram Orobio de Castro
  • 2
 1. 1.Research Institute for Child Development and EducationUniversiteit van AmsterdamAmsterdamNederland
 2. 2.Afdeling OntwikkelingspsychologieUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 3. 3.Afdeling Methoden en StatistiekUniversiteit UtrechtUtrechtNederland
 4. 4.Pro PersonaNijmegenNederland
 5. 5.Kinder- en JeugdstudiesUniversiteit UtrechtUtrechtNederland

Personalised recommendations