Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 35, Issue 3, pp 216–218 | Cite as

Slotbeschouwing – ‘Van traumasensitieve kennis naar traumasensitief handelen’

 • Ramón Lindauer
 • Hans Grietens
Artikelen
 • 113 Downloads

Samenvatting

De prevalentiecijfers kindermishandeling liegen er niet om. In Nederland gaat het om 34 kinderen van de 1000 in de algemene bevolking (Alink e.a., 2011) en dan hebben we het niet over kinderen die in behandeling zijn van Jeugdzorg. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er bij ongeveer 45% van de kinderen bij aanvang van een kinderen jeugdpsychiatrische diagnose sprake is van een vorm van kindermishandeling.

Literatuur

 1. Alink, L. R. A., Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., Pannebakker, F., Vogels, T., &; Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir Publishers.Google Scholar
 2. Fisher, P. A., Burraston, B., & Pears, K. (2005). The Early Intervention Foster Care Program: Permanent placement outcomes from a randomized trial. Child Maltreatment, 10, 61-71.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Gezondheidsraad. Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/11.Google Scholar
 4. Green, J. G., McLaughlin, K. A., Berglund, P. A., Gruber, M. J., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & Kessler, R. C. (2010). Childhood adversities and adult psychiatric disorders in the National Comorbidity Survey Replication I. Archives of General Psychiatry, 67, 113-123.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Ramón Lindauer
  • 1
 • Hans Grietens
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations