Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 33, Issue 4, pp 206–217 | Cite as

De rol van persoonlijkheid in de ontwikkeling van seksueel gedrag van adolescenten

 • Laura Baams
 • Geertjan Overbeek
 • Judith Semon Dubas
 • Marcel A. G. van Aken
Article
 • 586 Downloads

Samenvatting

In deze studie wordt de relatie tussen persoonlijkheid en de ontwikkeling van seksueel gedrag van adolescenten onderzocht. In totaal vulden 439 adolescenten (gemiddelde leeftijd = 14.46) over een periode van achttien maanden viermaal een vragenlijst in, waarmee persoonlijkheid, seksuele ervaring, casual seksueel gedrag, en seksueel risicogedrag gemeten werden. De resultaten van (logistische) groeimodellen lieten zien dat ondercontrolerende adolescenten bij aanvang van de studie meer seksuele ervaring, casual seksueel gedrag, en seksueel risicogedrag vertoonden dan veerkrachtige en overcontrolerende adolescenten. De ontwikkeling van seksuele ervaring, casual seksueel gedrag, en seksueel risicogedrag werd niet voorspeld door persoonlijkheid. In de midden adolescentie zijn er verschillen in seksueel gedrag tussen overcontrolerende, ondercontrolerende, en veerkrachtige adolescenten te observeren, maar er zijn geen verschillen in ontwikkelingstrends gedurende de 18 maanden dat zij zijn gevolgd. Dit laatste suggereert een relatief normatieve seksuele ontwikkeling van jongeren.

Literatuur

 1. Asendorpf, J. B., Borkenau, P., Ostendorf, F., & Van Aken, M. A. G. (2001). Carving personality description at its joints: Confirmation of three replicable personality prototypes for both children and adults. European Journal of Personality, 15, 169-198. doi:10.1002/per.408CrossRefGoogle Scholar
 2. Atkins, R. (2008). The association of childhood personality on sexual risk taking during adolescence. Journal of School Health, 78, 594-600. doi:10.1111/j.1746-1561.2008.00351.xPubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Beebe, T. J., Asche, S. E., Harrison, P. A., & Quinlan, K. B. (2004). Heightened vulnerability and increased risk-taking among adolescent chat room users: Results from a statewide school survey. Journal of Adolescent Health, 35, 116-123. doi:10.1016/j.jadohealth.2003.09.012PubMedGoogle Scholar
 4. Bergman, L. R., & Magnusson, D. (1997). A person-oriented approach in research on developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 9, 291-319. doi:10.1017/S0954579403000294PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Block, J. (1971). Lives through time. Berkeley, CA: Bancroft.Google Scholar
 6. Boyer, D., & Fine, D. (1992). Sexual abuse as a factor in adolescent pregnancy and child maltreatment. Family Planning Perspectives, 24, 4-11. doi:10.2307/2135718PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. De Graaf, H., Kruijer, H., Van Acker, J., & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25 e : Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Conceptrapport januari 2012.Google Scholar
 8. Denissen, J. J. A., Asendorpf, J. B., & Van Aken, M. A. G. (2008). Childhood personality predicts long-term trajectories of shyness and aggressiveness in the context of demographic transitions in emerging adulthood. Journal of Personality, 76, 67-100. doi:10.1111/j.1467-6494.2007.00480.xCrossRefGoogle Scholar
 9. Eysenck, H. J. (1972). Personality and sexual behaviour. Journal of Psychosomatic Research, 16, 141-152. doi: 10.1016/0022-3999(72)90037-2PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Eysenck, H. J. (1976). Sex and Personality. London: Open Books.Google Scholar
 11. Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., & Swann, W. B. (2003). A very brief measure of the big-five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528. doi:10.1016/S0092-6566(03)00046-1CrossRefGoogle Scholar
 12. Hoyle, R. H., Fejfar, M. C., & Miller, J. D. (2000). Personality and sexual risk taking: A quantitative review. Journal of Personality, 68, 1203-1231. doi:http://dx.doi.org/10.1111/1467-6494.t01-1–0013.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Meeus, W., Van de Schoot, R., Klimstra, T., & Branje, S. (2011). Personality types in adolescence: Change and stability and links with adjustment and relationships: A five-wave longitudinal study. Developmental Psychology, 47, 1181-1195. doi:10.1037/a0023816PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. Miller, J. D., Lynam, D., Zimmerman, R. S., Logan, T. K., Leukefeld, C., & Clayton, R. (2004). The utility of the five factor model in understanding risky sexual behavior. Personality and Individual Differences, 26, 1611-1626. doi:10.1016/j.paid.2003.06.009CrossRefGoogle Scholar
 15. Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2010). Mplus user’s guide. Sixth edition. Los Angeles, ca: Muthén & Muthén.Google Scholar
 16. Robins, R. W., John, O. P., Caspi, A., Moffitt, T. E., & Stouthamer-Loeber, M. (1996). Resilient, overcontrolled, and undercontrolled boys: Three replicable personality types. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 157-171. doi:10.1037/0022-3514.70.1.157PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Schmitt, D. P. (2004). The big five related to risky sexual behaviour across 10 world regions: Differential personality associations of sexual promiscuity and relationship infidelity. European Journal of Personality, 18, 301-319. doi:10.1002/per.520CrossRefGoogle Scholar
 18. Van Aken,M. A. G., & Dubas, J. S. (2000). Personality types and perceived support in adolescence: Main effects and person-support transactions. Paper presented at the First Expert Workshop on Personality Psychology. Gent, Belgium.Google Scholar
 19. Van Aken, M. A. G., Hutteman, R., & Denissen, J. (2010). Personality traits in adolescence. In B. Brown, & M. Prinstein (Red.), Encyclopedia of Adolescence (pp. 261-268). Oxford, uk: Elsevier Ltd.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

 • Laura Baams
  • 1
 • Geertjan Overbeek
  • 1
 • Judith Semon Dubas
  • 2
 • Marcel A. G. van Aken
  • 1
 1. 1.OntwikkelingspsychologieUniversiteit UtrechtUtrechtThe Netherlands
 2. 2.Ontwikkelingspsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag (KNAW, Van der Gaag Stichting)Universiteit UtrechtUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations