Advertisement

Het vertrouwen van ouders van zuigelingen, peuters en adolescenten in vaccinatie in Vlaanderen

 • C. Vandermeulen
 • M. Roelants
 • T. Braeckman
 • S. Blaizot
 • K. Maertens
 • H. Theeten
 • P. Van Damme
 • K. HoppenbrouwersEmail author
Onderzoeksartikel
 • 7 Downloads

Samenvatting

Twijfels bij de bevolking over het nut en de veiligheid van vaccinatie kunnen de vaccinatiegraad, en bijgevolg ook de groepsimmuniteit, onder druk zetten. Als onderdeel van het meest recente Vlaamse vaccinatiegraadonderzoek bij pas bevallen moeders (2016, n = 481), peuters (2014, n = 746) en adolescenten (2000, n = 1020) werd ouders gevraagd naar hun vertrouwen in vaccinatie van hun kind en/of zichzelf. Hierbij werd gebruikgemaakt van stellingen uit een vaccine hesitancy-vragenlijst die door de WHO is ontwikkeld. In de drie steekproeven blijkt dat het vertrouwen in het nut en de doeltreffendheid van vaccinatie, en in de artsen die vaccineren, zeer hoog is. Veiligheid en bijwerkingen van vaccinaties blijken echter een belangrijk aandachtspunt. Over de leeftijdsgroepen heen uit 30 tot 40% van de ouders hierover bezorgdheid. Bovendien is een belangrijke minderheid (20 tot 24%) van de ouders ervan overtuigd dat hun kinderen niet meer gevaccineerd hoeven te worden tegen infectieziekten indien deze niet meer zouden voorkomen. Hieruit blijkt dat communicatie over de veiligheid van vaccinatie en over het belang van blijvende groepsimmuniteit belangrijke aandachtspunten zijn om het vertrouwen in vaccinatie te behouden, en een optimale vaccinatiegraad te garanderen. Jeugdgezondheidszorg moet hierin, als belangrijkste actor in de vaccinatie van kinderen en jongeren, het voortouw nemen.

Trefwoorden

vaccinatie vertrouwen veiligheid ouders kinderen en jongeren 

Literatuur

 1. 1.
  Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K. Handboek vaccinaties. Deel A. Theorie en uitvoeringspraktijk. 2e druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum; 2011.Google Scholar
 2. 2.
  Asnong C, Herck K van, Lernout T, Theeten H, Damme P Van. Lessons learned from a measles outbreak in Antwerp, Belgium 2007–2008. Pediatr Infect Dis J. 2011;30(4):343–5.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Woudenberg T, Binnendijk R van, Sanders E. Large measles epidemic in the Netherlands. May 2013 to March 2014: Changing epidemiology. Euro Surveill. 2017;22(3):30443.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Grammens T, Schirvel C, Leenen S, et al. Ongoing measles outbreak in Wallonia, Belgium, December 2016 to March 2017: Characteristics and challenges. Euro Surveill. 2017;22(17):30524.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  ECDC. Vaccine hesitancy among healthcare workers and their patients in Europe. 2015. https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/vaccine-hesitancy-among-healthcare-workers.pdf, October 2015, technical report. Solna: EDCD.Google Scholar
 6. 6.
  Butler R. Vaccine hesitancy, acceptance and demand. In: Vesikari T, Damme P Van, red. Paediatric vaccines and vaccinations. Houten: Springer; 2017.Google Scholar
 7. 7.
  Larson H, Jarrett C, Schulz W, et al. Measuring vaccine hesitancy: The development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165–75.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Vax info.org. Vaccine hesitancy: Hoe adequaat reageren. 2016. http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article1915&lang=nl&retour=1 (Gecreëerd: 31 aug 2016). Geraadpleegd op: 31 jan 2019.Google Scholar
 9. 9.
  Vandermeulen C, Braeckman T, Roelants M, et al. Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2016. Brussel: Vlaamse Overheid; 2017.Google Scholar
 10. 10.
  WHO. Immunization coverage cluster survey. 2005. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69087/1/WHO_IVB_04.23/pdf, Reference manual. WHO/IVB/04/23.Google Scholar
 11. 11.
  Damme P Van, Theeten H, Braeckman T, et al. Studie van de vaccinatiegraad bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2012. Brussel: Vlaamse Overheid; 2013.Google Scholar
 12. 12.
  Maertens K, Braeckman T, Top G, Damme P Van, Leuridan E. Maternal pertussis and influenza immunization coverage and attitude of health care workers towards these recommendations in Flanders, Belgium. Vaccine. 2016;34(47):5785–91.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Larson H, Figueiredo A de, Xiahong Z, et al. The state of vaccine confidence 2016: Global insights through a 67-country survey. EBioMedicine. 2016;12:295–301.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Larson H, Figueiredo A de, Karafillakis E, Rawal M. State of vaccine confidence in the EU 2018. 2018. https://www.vaccineconfidence.org/research/the-state-of-vaccine-confidence-in-the-eu-2018/. Geraadpleegd op: 31 jan 2019, Report for the European Commission. Brussel.Google Scholar
 15. 15.
  Thomson A, Watson M. Vaccine hesitancy: A vademecum v1.0. Vaccine. 2016;34:1989–92.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  ECDC. Communication on immunization – Building on trust. 2012. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TER-Immunisation-and-trust.pdf..Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • C. Vandermeulen
  • 1
 • M. Roelants
  • 1
 • T. Braeckman
  • 2
 • S. Blaizot
  • 3
 • K. Maertens
  • 2
 • H. Theeten
  • 2
 • P. Van Damme
  • 2
 • K. Hoppenbrouwers
  • 1
  Email author
 1. 1.Centrum Omgeving en Gezondheid, JeugdgezondheidszorgUniversiteit LeuvenLeuvenBelgië
 2. 2.Centrum voor de Evaluatie van VaccinatiesUniversiteit AntwerpenAntwerpenBelgië
 3. 3.Centrum voor Gezondheidseconomie en infectieziektenUniversiteit AntwerpenAntwerpenBelgië

Personalised recommendations