Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 49, Issue 1, pp 8–13 | Cite as

Tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking

Inzicht in risicofactoren voor betere preventie
 • E. W. Dalmijn
 • J. van Lisdonk
Article
 • 791 Downloads

Samenvatting

In Nederland komt tienerzwangerschap relatief vaak voor bij laagopgeleide meiden. Tot deze groep worden ook meiden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) gerekend. Wij onderzochten de aanloop naar en ervaring met tienerzwangerschap bij meiden met een LVB met als doel het verbeteren van preventie van ongeplande tienerzwangerschap.

In een kwalitatief onderzoek zijn factoren geïdentificeerd die bijdragen aan het ontstaan van een ongeplande zwangerschap bij meiden met een LVB en is gekeken naar de samenhang tussen deze factoren. In totaal zijn 18 meiden met een LVB geïnterviewd die voor hun 20e jaar zwanger zijn geweest.

Uit het onderzoek komt een aantal belangrijke risicofactoren naar voren. Zo spelen een (latente) kinderwens, een lage risico-inschatting, ontbrekende kennis, weinig steun van ouders, afhankelijkheid van mannen en niet passende voorlichting over veilige seks een rol bij het ontstaan van een zwangerschap bij meiden met een LVB. Vooral de combinatie van een (latente) kinderwens en het gebrek aan regie versterken elkaar in het niet of incorrect gebruiken van anticonceptie. Vanuit deze nieuwe inzichten zijn aanbevelingen geformuleerd voor het verbeteren van de preventie van ongeplande zwangerschap bij meiden met een LVB.

Trefwoorden

tienerzwangerschap lichte verstandelijke beperking preventie 

Literatuur

 1. 1.
  Centraal Bureau voor Statistiek. Steeds minder tienermoeders 2016. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/14/steeds-minder-tienermoeders.Google Scholar
 2. 2.
  Hehenkamp L, Wijsen C. Landelijke abortusregistratie 2015. Utrecht: Rutgers; 2016.Google Scholar
 3. 3.
  Inspectie voor gezondheidszorg. Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Graaf H de, Kruijer H, Acker J van, Meijer S. Seks onder je 25ste: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon; 2012.Google Scholar
 5. 5.
  Berlo W van, Wijsen C van, Vanwezenbeeck I. Een gebrek aan regie. Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep; 2005.Google Scholar
 6. 6.
  Servais L. Sexual health care in persons with intellectual disabilities. Ment Retard Dev Disabil. 2006;12:48–56.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  AAIDD A Hoc Committee on Terminology and Classification. Intellectual Disability, 11e druk. Washington DC: AAIDD; 2010.Google Scholar
 8. 8.
  Zoon M. Kenmerken en oorzaken van een licht verstandelijke beperking. Utrecht: NJi; 2013.Google Scholar
 9. 9.
  Lange M de. Position paper LVB-jongeren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut; 2013.Google Scholar
 10. 10.
  Jahoda A, Pownall J. Sexual understanding, sources of information and social networks: The reports of young people with intellectual disabilities and their non-disabled peers. J Intellect Disabil Res. 2014;58:430–41. doi: 10.1111/jir.12040.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Beer Y de. De kleine gids: Mensen met een licht verstandelijke beperking. Deventer: Kluwer; 2011.Google Scholar
 12. 12.
  Greeven H. Rapportage onderzoek naar jongeren met een licht verstandelijke beperking. Gouda: JSO; 2014.Google Scholar
 13. 13.
  Berlo W van, Haas S de, Oosen N, Vav Dijk L, Brants L van, Tonnon S, Storms O. Beperkt weerbaar: Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers/MOVISIE; 2011.Google Scholar
 14. 14.
  Kok G, Maasen R, Maaskant M, Curfs L. Zorgverleners over seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking; een kwalitatief onderzoek. Tijdschr Seksuol. 2009;33(3):199–206.Google Scholar
 15. 15.
  Goenee M, Zenderen K van, Santen L van. Programmeringsstudie Preventie Tienerzwangerschappen & Abortus. Utrecht: Rutgers; 2014.Google Scholar
 16. 16.
  Baarda D, De Goede M, Teunissen J. Basisboek kwalitatief onderzoek: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff; 2005.Google Scholar
 17. 17.
  Cense M, Dalmijn EW. In één klap volwassen. Over tienerzwangerschap. Utrecht: Rutgers; 2016.Google Scholar
 18. 18.
  Löfgren-Mårtenson L. ‘I want to do right!’ A pilot study of Swedish seks education and young people with intellectual disabilities. Sex Disabil. 2012;30:209–25.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Brown DA, Lewis NL, Lamb ME, Stephens E. The influence of delay and severity of intellectual disability on event memory in children. J Consulting Clin Psych. 2012;80(5):829–41.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.’s-HertogenboschNederland
 2. 2.UtrechtNederland

Personalised recommendations