Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 13, Issue 4, pp 204–210 | Cite as

Leer jongeren om hun brein met zorg te behandelen

De noodzaak van een bewust brein in de huidige tijd
 • Noortje LendersEmail author
 • Wendy de Ruiter
 • Aukje Zegers
Article
 • 137 Downloads

Samenvatting

Het brein is ons kostbaarste bezit. Door de grote, onder andere digitale veranderingen in onze maatschappij wordt er een ander beroep gedaan op ons brein, waardoor er in toenemende mate overbelasting ontstaat. Recente cijfers bevestigen een toename van psychische klachten en burn-outs onder kinderen en jongeren.

Om deze tendens te keren is het belangrijk dat er oog komt voor vroegtijdige psycho-educatie over het brein, op grond waarvan jongeren passende strategieën kunnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat hun brein in balans blijft.

Belangrijk hierbij is dat er aandacht is voor de evolutietheorie en de window of tolerance, zodat jongeren de werking van hun brein gaan herkennen en zich er meer bewust van worden. De wetenschappelijk onderbouwde strategieën ‘positief herformuleren’, ‘uitdagen’, ‘afleiden’, en ‘accepteren’ omvatten alle tools die nodig zijn om te komen tot een bewust brein dat in balans is.

Literatuur

 1. Brands-Zandvliet, W. (2011). Hersenen en emoties in beeld. Utrecht: Digitalis.Google Scholar
 2. Diener, E., Horwitz, J., & Emmons, R. A. (1985). Happpines of the very wealthy. Social Indicators Research, 16, 263–274.CrossRefGoogle Scholar
 3. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302.CrossRefGoogle Scholar
 4. Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 5. Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science, 7, 186–189.CrossRefGoogle Scholar
 6. Lyubomirski, S. (2013). De maakbaarheid van het geluk. Utrecht: Bruna.Google Scholar
 7. Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2007). De jongen die opgroeide als hond. Schiedam: Scriptum.Google Scholar
 8. Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2010). Het liefdevolle brein. Schiedam: Scriptum.Google Scholar
 9. Stallone, D. D., & Stunkard, A. J. (1991). The regulation of body weight: evidence and clinical implications. Annals of Behavioral Medicine, 13, 220–230.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Noortje Lenders
  • 1
  Email author
 • Wendy de Ruiter
  • 1
 • Aukje Zegers
  • 1
 1. 1.Buro BreinRiethovenNederland

Personalised recommendations