Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 2, pp 121–125 | Cite as

Klasse-Dieren in het (speciaal) onderwijs

Het belang van huisdieren voor kwetsbare mensen
  • Jan van Summeren
Article
  • 38 Downloads

Samenvatting

Kinderen blijken beter te functioneren in de nabijheid van huisdieren. Dit geldt zeker voor kinderen in het speciaal onderwijs. Leerkrachten weten wat er in de klas gebeurt als zij hun hond meenemen: er ontstaat een ontspannen sfeer in de klas, waardoor kinderen beter gaan presteren. In de Verenigde Staten worden honden vaak ingezet om kinderen enthousiast te krijgen om te lezen: zij mogen voor de hond voorlezen, iets wat hen veel gemakkelijker afgaat dan voor de leerkracht of andere kinderen. Het leesniveau stijgt na een aantal weken substantieel.

Stichting ZorgDier richt zich op leerlingen uit het speciaal onderwijs (in het bijzonder kinderen met autismespectrumstoornissen) om hen te ondersteunen bij hun emotionele en cognitieve ontwikkeling door de inzet van huisdierondersteund onderwijs. De meerwaarde van de inzet van huisdieren komt in dit artikel aan bod.

Literatuur

  1. Ascione, F. R., & Weber, C. V. (1996). Children’s attitudes about the human treatment of animals and empathy: one year follow up of a school-based intervention. Anthrozoös, vol. IX (4), pag. 188–195. https://www.scribd.com/document/292806816/Ascione-y-Weber-1996. Geraadpleegd op: 23 apr 2018.Google Scholar
  2. KennisTransfer, H. A. S. (2012). Een analyse van de mogelijke toepassingen van zorgdieren in het speciaal onderwijs. Den Bosch: HAS KennisTransfer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Loon op ZandNederland

Personalised recommendations