Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 2, pp 99–103 | Cite as

Waarom vrij spelen in de natuur belangrijk is voor de totale ontwikkeling van het kind

 • Louise Berkhout
Article
 • 210 Downloads

Samenvatting

De kenmerken van vrij spel en het belang hiervan voor de fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen worden in dit artikel besproken. Tevens komen de voorwaarden ruimte, vrijheid en tijd om tot vrij spel te komen aan de orde. De hoeveelheid tijd die kinderen aan mediagebruik en buiten spelen besteden, wordt belicht. De trend van ‘opgehokt’ naar ‘scharrelen’ die leidt tot het ‘vergroenen’ van schoolpleinen en speeltuinen wordt besproken, evenals de natuur als ontwikkelingsruimte. Hierbij komt het belang van het opdoen van echte ervaringen aan bod. Afgesloten wordt met een pleidooi voor vrij spel in de natuur en een verandering van mindset bij ouders en opvoeders.

Literatuur

 1. Almon, J. (2013). Adventure – the value of risk in children’s play. http://www.allianceforchildhood.org/sites/allianceforchildhood.org/files/file/Adventure_-_The_Value_of_Risk_in_Children_s_Play.pdf. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 2. Berkhout, K. (2017). Forse toename blindheid dreigt. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/12/nu-een-min-bril-dan-kan-je-straks-blind-worden-a1584649. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 3. Berkhout, L. (2012). Play and psycho-social health of boys and girls aged four to six. Groningen: University of Groningen.Google Scholar
 4. Berkhout, L., Bakkers, H., Hoekman, J., & Goorhuis-Brouwer, S. M. (2012). Observing free play in classrooms with an instrument based on video analysis. Early Child Development and Care, 183(1), 125–136.  https://doi.org/10.1080/03004430.2012.658385.CrossRefGoogle Scholar
 5. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.Google Scholar
 6. Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L. E., & Singer, D. G. (2009). A mandate for playful learning in preschool. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 7. Hüther, G., & Gebauer, K. (2006). Was beim spielen im Gehirn des Kindes passiert. Erziehungskunst, 9, 952–958.Google Scholar
 8. Ikea (2015). The Ikea play report 2015. https://www.ikea.com/ms/fr_FR/media/Newsroom/IKEA_Play_Report_2015_FINAL.pdf. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 9. Mediawijzer (2018). Mediagebruik 0–6 jarigen. https://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/Onderzoek-IeneMieneMedia-2018.pdf. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 10. Nederlands Jeugdinstituut (2015). Factsheet mediagebruik 9–12 jaar. https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding/Toolbox-Mediaopvoeding-Media-Gewoon-opvoeden. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 11. Platform Buitenspelen (2016). Britse kinderen spelen minder buiten dan gevangenen. https://www.platformbuitenspelen.nl/nieuws/120416/britse-kinderen-spelen-minder-buiten-dan-gevangenen. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 12. Renz-Polster, H., & Hüther, G. (2013). Wie Kinder heute wachsen: Natur als Entwicklungsraum. Weinheim: Beltz.Google Scholar
 13. TNS-NIPO (2013). Buitenspelen 2013. https://www.kidsenjongeren.nl/wp-content/uploads/2013/06/Buitenspelen-2013.pdf. Geraadpleegd op: 18 apr 2018.Google Scholar
 14. Tovey, H. (2011). Laat ze buiten spelen: Pleidooi voor gezonde risico’s. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 15. Vries, S. de, Langers, F., Donders, J. L. M., Willeboer, M. T., & Berg, A. E. van den (2013). Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie. De effecten van het groen herinrichten van schoolpleinen op de ontwikkeling, het welzijn en de natuurhouding van het kind. Wageningen: Alterra.Google Scholar
 16. Wesselius, J., Maas, J., & Hovinga, D. (2015). De ‘leer’kracht van schoolpleinen: Hoe leerlingen uit groep 4, 5, en 6 het schoolplein ervaren, gebruiken en waarderen. Leiden: Hogeschool Leiden.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations