Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 2, pp 81–84 | Cite as

Situatiegelijkheid

  • Ariëlle M. de Ruijter
Estafettestokje
  • 68 Downloads

Samenvatting

Differentiëren en krampachtig blijven streven naar het onmogelijke doel van ‘kansengelijkheid’ is wellicht niet de beste oplossing voor ons ‘passend onderwijs’. Analyse van grootschalig, langlopend onderzoek wijst uit dat de oude vertrouwde, klassikale aanpak met een heterogene groep zo gek nog niet was. Deze situatiegelijkheid pakt uit als de manier waarop de sociale ongelijkheid zo klein mogelijk blijft, en als het model waarin de zwakste leerlingen het beste floreren. Wetenschappelijk onderbouwd.

Literatuur

  1. Bouckaert, B., Van den Broeck, W., Celis, V., Duyck, W., De Roover, P., Tooley, J., Vaes, D., & Vanotterdijk, R. (2014). Visie(s) op onderwijs. Kalmthout: Pelckmans.Google Scholar
  2. Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Poverty, equity, human rights and health. Bulletin of the World Health Organization (WHO). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2572503/. Geraadpleegd op: 20 apr 2018.Google Scholar
  3. Van den Broeck, W. (2014). Sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs: Onderzoeksrapport op grond van PISA-en TIMSS-studies. Brussel : Vrije Universiteit Brussel. http://www.vub.ac.be/KLEP/UserFiles/File/Wim/Onderzoeksrapport%20Sociale%20ongelijkheid.pdf. Geraadpleegd op: 20 apr 2018.Google Scholar
  4. Denessen, E. (2017). Ongelijke kansen in het onderwijs: verklaringen en voorstellen voor beleid. In K. Hoogeveen, I. J. Jepma & F. Studulski (red.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten (pag. 19–38). Utrecht: Sardes.Google Scholar
  5. Freudenthal, H. (2004). Weeding and sowing: preface to a science of mathematical education. Dordrecht: Springer.Google Scholar
  6. OECD (2013). PISA 2012 results: excellence through equity: giving every student the chance to succeed. PISA: OECD.Google Scholar
  7. Rolff, H. G. (1976). Sozialisation und Auslese durch die Schule. Wiebelsheim: Quelle u. Meyer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.AmsterdamNederland

Personalised recommendations