Skip to main content

Online hulp bij onbedoelde zwangerschap en abortusverwerking

Samenvatting

De afgelopen jaren is de mogelijkheid om online hulp te krijgen sterk gegroeid. Online hulp kent immers voordelen zoals flexibele toegankelijkheid, laagdrempeligheid door anonimiteit en een hogere kosteneffectiviteit, maar ook nadelen zoals het gebrek aan face-to-facecontact en de hogere kans op drop-out (voortijdig stoppen). Tegenwoordig kan men voor allerlei problemen, zorgvragen en zelfs behandelingen terecht op het internet. Voor jongeren, die opgroeiden met het internet en nieuwe technologieën, is deze vorm van zorg erg aantrekkelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de voor- en nadelen van online hulp, het effect van online hulp en worden voorbeelden gegeven van online hulp uit de praktijk van Fiom. Tot slot wordt er gekeken naar de toekomst van online hulp en wat er nodig is om deze innovatieve vorm van hulp te optimaliseren.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Barak, A., & Grohol, J. M. (2011). Current and future trends in internet-supported mental health interventions. Journal of Technology in Human Services, 29, 155–196.

  Article  Google Scholar 

 2. Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M., & Shapira, N. (2008). A comprehensive review and a meta-analysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human Services, 26, 109–160.

  Article  Google Scholar 

 3. Databank Effectieve Jeugdinterventies (2010). KopOpOuders Online. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/KopOpOuders-Online.html. Geraadpleegd op 30 dec. 2016.

  Google Scholar 

 4. Donkin, L., & Glozier, N. (2012). Motivators and motivations to persist with online psychological interventions: A qualitative study of treatment completers. Journal of Medical Internet Research, 14(3), 1–12.

  Article  Google Scholar 

 5. Finn, J., & Barak, A. (2010). A descriptive study of e‑counsellor attitudes, ethics, and practice. Counseling and Psychotherapy Research, 10, 268–277.

  Article  Google Scholar 

 6. Firth, J., Torous, J., & Yung, A. R. (2016). Ecological momentary assessment and beyond: The rising interest in e‑mental health research. Journal of Psychiatric Research, 80, 3–4.

  Article  Google Scholar 

 7. Gemert-Pijnen, J. E. W. C. van, Peters, O., & Ossebaard, H. C. (2013). Improving eHealth. Den Haag: Eleven International Publishing.

  Google Scholar 

 8. Glasgow, R. E. (2016). eHealth evaluation and Disseminatin research. American Journal of Preventive Medicine, 32(5), 119–126.

  Article  Google Scholar 

 9. Griffiths, F., Lindenmeyer, A., Powell, J., Lowe, P., & Thorogood, M. (2006). Why are health care interventions delivered over the internet? A systematic review of the published literature. Journal of Medical Internet Research, 8(2), 1–15.

  Google Scholar 

 10. Kelders, S. M., Kok, R. N., Ossebaard, H. C., & Van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2012). Persuasive system design does matter: A systematic review of adherence to web-based interventions. Journal of Medical Internet Research, 14(6), e152. http://scholar.google.be/citations?view_op=view_citation&hl=fr&user=GMIbeIAAAAAJ&citation_for_view=GMIbeIAAAAAJ:2osOgNQ5qMEC. Geraadpleegd op 30 dec. 2016.

  Article  Google Scholar 

 11. Kokol, P., Vosner, H. B., & Saranto, K. (2016). Co-Operation and Co-Funding Networks in eHealth Research. Studies in Health Technology and Informatics, 225 doi:10.3233/978-1-61499-658-3-950. https://www.researchgate.net/publication/304658039_Co-Operation_and_Co-Funding_Networks_in_eHealth_Research. Geraadpleegd op 30 dec. 2017.

  Google Scholar 

 12. Merry, S. N., Stasiak, K., Shepherd, M., Frampton, C., Fleming, T., & Lucassen, M. F. G. (2012). The effectiveness of SPARX, a computerised self help intervention for adolescents seeking help for depression: randomized controlled non-inferiority trial. BMJ, 344, e2598.

  Article  Google Scholar 

 13. Mohr, D. C., Burns, M. N., Schueller, S. M., Clarke, G., & Klinkman, M. (2013). Behavioral intervention technologies: Evidence review and recommendations for future research in mental health. General Hospital Psychiatry, 35, 332–338.

  Article  Google Scholar 

 14. O’Kearney, R., Gibson, M., Christensen, H., & Griffiths, K. M. (2006). Effects of a cognitive–behavioural internet program on depression, vulnerability to depression and stigma in adolescent males: A schoolbased controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 35, 43–54.

  Article  Google Scholar 

 15. Peter, J., Valkenburg, P., & Schouten, A. (2006). Characteristics and motives of adolescents talking with strangers on the internet. Cyberpsychology and Behavior, 9, 526–530.

  Article  Google Scholar 

 16. Rijksoverheid (2016). Rijksoverheid stimuleert gebruik e‑health. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health/inhoud/overheid-stimuleert-e-health. Geraadpleegd op: 30 dec. 2016.

  Google Scholar 

 17. Ritterband, L. M., Thorndike, F. P., Cox, D. J., Kovatchev, B. P., & Gonder, F. L. A. (2009). A behavior change model for internet internventions. Annual Behavioral Medicine, 38(1), 18–27.

  Article  Google Scholar 

 18. Rooijen, K. van (2012). Wat werkt bij online hulpverlening? Utrecht: NJi.

  Google Scholar 

 19. Rooijen, K. van, Zwikker, N., & Vliet, E. van der (2014). Wat werkt bij online hulpverlening? Utrecht: NJi.

  Google Scholar 

 20. Schalken, F., Blankers, M., Donker, T., Duinstra, U., Van Gemert, M., Hoogenhuyze, C., & Van Wolters, W. (2013). Handboek online hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Book  Google Scholar 

 21. Tier, M. van der, & Potting, M. (2016). Klik voor hulp. Utrecht: Movisie.

  Google Scholar 

 22. Trimbos-instituut (2016). Abortusverwerking. https://www.onlinehulpstempel.nl/hulpaanbod/details/59. Geraadpleegd op: 30 dec. 2016.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Felicity Shuttleworth MSc.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Shuttleworth, F., van der Heij, A. Online hulp bij onbedoelde zwangerschap en abortusverwerking. Jeugdbeleid 11, 49–55 (2017). https://doi.org/10.1007/s12451-017-0140-3

Download citation