Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 9, Issue 1, pp 17–22 | Cite as

Online advies: ouders echt geholpen?

  • Juliaan Van Acker
Article
  • 110 Downloads

Samenvatting

De meeste problemen gaan vanzelf over, zo stelt Juliaan Van Acker. Het is van belang dat, als ouders bepaalde opvoedingsproblemen nauwelijks meer de baas kunnen, zij tijdig juist advies krijgen hoe te handelen. Ouders online advies geven is daarvoor een adequaat instrument. Bij de adviezen worden drie principes gehanteerd.

Op de vraag of ouders zich goed geholpen voelen door het online advies, geven zij daarvoor gemiddeld een 8,4. Een nuchtere aanpak, gebaseerd op feiten en concrete dagelijkse gebeurtenissen, maakt het ouders en vaak ook leerkrachten mogelijk enige afstand van de problemen te nemen.

Natuurlijk kunnen niet alle problemen zo makkelijk opgelost worden, er blijven uitzonderingen bestaan. Maar online adviezen werken goed bij veel opvoedingsproblemen. Belangrijk is een andere grondhouding ten aanzien van opvoedingsproblemen, een houding die het best wordt weergegeven door het adagium ‘vergeven en vergeten’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.AntwerpenBelgië

Personalised recommendations