Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 8, Issue 3–4, pp 39–44 | Cite as

Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded

  • Tefke van Dijk
  • Dayenne L’abée
Thema
  • 165 Downloads

Intro

Jeugdzorg en sport gaan heel goed samen, mits er voldoende aandacht en begeleiding is. Sporten kan een goede uitlaatklep zijn voor jongeren die dreigen te ontsporen. In Rotterdam komen jaarlijks honderden kinderen via jeugdzorg of school bij een sportvereniging en dat werpt zijn vruchten af. Door sport krijgen ze energie om de situatie thuis aan te kunnen. De coach kent die situatie en het kind voelt zich gehoord. Van onzekere agressievelingen veranderen ze in zelfverzekerde jongeren die rust uitstralen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.NijmegenNederland
  2. 2.EdeNederland

Personalised recommendations