Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 4, pp 30–39 | Cite as

Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek

 • Kitty Jurrius
 • Jody Bauer
 • Leo Rutjes
 • Geert Jan Stams
Transitie jeugdzorg kan profiteren van vijf jaar cliënttevredenheidsonderzoek
 • 311 Downloads

Samenvatting

Cliënten van de jeugdzorg zijn kritisch over de samenwerking tussen organisaties in de jeugdzorg. Ouders van meisjes zijn minder tevreden over de jeugdzorg dan ouders van jongens. En cliënten uit de residentiële zorg zijn minder tevreden dan jongeren die ambulante hulp krijgen. Allochtone doelgroepen en vaders worden in het cliënttevredenheidsonderzoek nog slecht bereikt. Dat zijn conclusies uit vijf jaar cliënttevredenheidsonderzoek, samengebracht in de Landelijke Database Cliënttevredenheidsonderzoek. Zowel de resultaten van als de ervaringen met cliënttevredenheidsonderzoek kunnen de overgang van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau ondersteunen.

Verder lezen

 1. Beek, F. van & Rutjes, L. (2009).Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 2. Havinga, L., Jurrius, K., & Bergh, L. van den (2007).C-toets 2007: resultaten van 7 instellingen. Amsterdam, Stichting Alexander.Google Scholar
 3. Jurrius, K., Havinga, L. & Stams, G.J. (2008).Exit-Vragenlijst Jeugdzorg. Amsterdam, Stichting AlexanderGoogle Scholar
 4. Muller, L., Clarijs, R., Pieper, I. & Rutjes, L. (2010).Handreiking CJG-ontwikkeling voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Tilburg, IVA.Google Scholar
 5. Neijboer, D., Pieper, I., Bergh, L. van den, & Asselt, A. van (2009).“Evaluatie Oké-punten Almere” – Onderzoek naar de behoeften van toekomstige gebruikers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Almere. Amsterdam, Stichting Alexander.Google Scholar
 6. Stichting Alexander (red.) (2010)Hij zou een keer moeten komen kijken… Een landelijke analyse van cliënttevredenheidsonderzoeken bij 18 Orthopedagogische Behandelcentra met de C-toets OBC. Utrecht, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC).Google Scholar
 7. Stichting Alexander (red.) (2008).Een bekend gezicht. Zwolse jongeren, ouders en professionals over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Amsterdam, Stichting Alexander.Google Scholar
 8. Strating, G., Uzozie, A. & Blaisse, R. (2010).Driever’s Dale. Onderzoek naar Cliënttevredenheid. Onderzoek van de Bewonersraad naar de mening, wensen en ideeën. Amsterdam, Stichting Alexander.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Kitty Jurrius
  • 1
 • Jody Bauer
  • 1
 • Leo Rutjes
  • 1
 • Geert Jan Stams
  • 2
 1. 1.Stichting AlexanderAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Universiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations