Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 22–25 | Cite as

‘De lokale politiek is te onvolwassen voor de transitie’

  • Merel van Dorp
Jurist tim robbe
  • 30 Downloads

Samenvatting

Drie jaar na de transitie verloopt de inkoop van jeugdhulp en de samenwerking met gemeenten nog verre van soepel. Jeugdzorgaanbieders pikken de lage tarieven niet langer en weigeren zich in te schrijven voor aanbestedingen. Jurist Tim Robbe: ‘Haal alles weg bij gemeenten waar ze een rommeltje van kunnen maken.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations