Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 35–35 | Cite as

Uit de knel

  • Annet reusink
Uit de knel

Samenvatting

‘Mijn biologische ouders waren jonger dan ik nu toen ze me kregen. Raar hè? Mijn moeder was zestien, mijn vader vijftien. Mijn vader heb ik alleen als peuter gezien en mijn moeder kon me op een gegeven moment niet meer verzorgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annet reusink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations