Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 34–34 | Cite as

Wie leest wat

  • Harry Dijkstra
Wie leest wat

Samenvatting

‘Verplichte literatuur voor elke manager, dat is het boek Doorbreek de cirkel van Arend Ardon, gebaseerd op zijn promotieonderzoek naar verandermanagement. Wat blijkt? Managers snappen niet waarom hun medewerkers niet meewerken aan veranderingsprocessen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Harry Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations