Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 33–33 | Cite as

Een lieve buurvrouw

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column Tanja Appels

Samenvatting

‘Het verschil tussen de cliënt en de gezinsvoogd is slechts het toeval.’ Dat hoorde ik onlangs tijdens een training. En wat ben ik het hiermee eens. Het is toeval dat ik ben geboren in een gezin waar geen financiële problemen waren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations