Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 32–33 | Cite as

Begrip is voorwaarde voor effectieve hulp

  • René Meuwissen
Ervaringsdeskundigheid
  • 37 Downloads

Samenvatting

Het inzetten van ervaringsdeskundigen moet gemeengoed worden in de jeugdzorg. Daarmee verrijk én normaliseer je hulp bij opgroeiproblemen, betoogt bestuurder René Meuwissen van Jeugdbescherming Brabant, tevens vader van een zoon met een fysieke beperking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • René Meuwissen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations