Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 22–25 | Cite as

‘Denk niet te snel in oplossingen’

  • Merel Van Dorp
Industrieel ontwerper Joris Swaak
  • 31 Downloads

Samenvatting

Denk samen met ontwerpers, gebruikers en andere partijen creatief na over problemen, adviseert industrieel ontwerper Joris Swaak. ‘Met design thinking kijk je op een andere manier en ontdek je een andere aanpak.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel Van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations