Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 10–14 | Cite as

Meer daadkracht dankzij data

  • DITTY EIMERS
Gegevensanalyse
  • 40 Downloads

Samenvatting

Jeugdzorg verzamelt veel gegevens van cliënten. Met die data kun je analyseren wie het meeste risico loopt: op uithuisplaatsing, mishandeling of complexe gezinsproblemen. Zodat hulpverleners er veel eerder bij kunnen zijn. Handig toch?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • DITTY EIMERS
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations