Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 8–9 | Cite as

De boel de boel

  • Wim Striker
De boel de boel
  • 10 Downloads

Samenvatting

‘Ik speel saxofoon, gitaar en trombone. Dat heb ik mezelf geleerd, zonder een noot te kunnen lezen. Op de zolder van het kinderhuis waar ik in de jaren tachtig als hulpverlener werkte, improviseerde ik dikwijls samen met de kinderen die ook een instrument bespeelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Wim Striker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations