Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 4–6 | Cite as

Wat speelt

  • Merel Van Dorp
Wat speelt
  • 65 Downloads

Samenvatting

De transformatiedoelen van de Jeugdwet zijn nog niet gehaald, is de conclusie van het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet, dat eind januari verscheen. Gezinnen en kinderen krijgen nog te vaak niet de juiste hulp en aanbieders zijn voor hun budget afhankelijk van gemeenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel Van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations